Ziet u een zwarte zwaan aankomen?


Inmiddels is het al weer 10 jaar geleden dat Nassim Nicholas Taleb zijn boek schreef over zwarte zwanen. Het ging hierbij over de impact van het hoogst onwaarschijnlijke. Zwarte zwanen werden deze gebeurtenissen genoemd. Ze komen op alle terreinen voor, ook in de financiële wereld. Taleb noemde deze zaken ‘zwarte zwanen’, omdat er vroeger in het Engels een spreekwoord was waarin over zwarte zwanen werd gesproken als iemand een verhaal vertelde waar niemand geloof aan kon hechten. Niemand had tenslotte ooit een zwarte zwaan gezien en witte zwanen leken de enige optie. Totdat in Nieuw-Zeeland een ras van zwarte zwanen werd ontdekt. Het hoogst onwaarschijnlijke was toch gebeurd.

De kredietcrisis

Inmiddels is het al bijna vanzelfsprekend om te veronderstellen dat ‘men’ de kredietcrisis had moeten zien aankomen en het daarom niet eens een zwarte zwaan genoemd mag worden. Maar in het boek ‘The big short’ van Michael Lewis wordt maar al te duidelijk gemaakt dat vrijwel de hele financiële markt ervan was overtuigd dat de kwaliteit van de hypotheekschulden voldoende was  gedekt door het onderpand. De securitisatie was dan ook niet bedoeld om een probleem te exporteren en elders neer te leggen, maar een serieuze poging om meer hypotheken te kunnen uitgeven in eigen land. Maar het hoogst onwaarschijnlijke gebeurde en de onroerendgoedmarkt stortte in. Een van grootste mondiale kredietcrises was geboren. Het zwarte-zwaanaspect wordt het meest duidelijk als men beseft hoeveel financiële experts over de hele wereld niet bereid waren te geloven dat dit proces tot een grote crisis zou gaan leiden.

Het onwaarschijnlijke

Op het moment dat u deze woorden leest, zal een mogelijke zwarte zwaan in Duitsland waarschijnlijk niet zijn opgetreden. Iedereen zal beseft hebben dat een forse nederlaag van Angela Merkel en haar CDU een enorme impact zou hebben op de beurzen. De hele financiële wereld, niet alleen in Duitsland, gaat er inmiddels van uit dat de CDU op een overwinning afstevent en Merkel aan een vierde termijn als bondskanselier kan beginnen. Wie heeft er dan ook een positie waarin van een nederlaag van Merkel wordt geprofiteerd? Het is als belegger vrijwel onmogelijk om te speculeren op zwarte zwanen, omdat ze daarvoor gewoon te weinig voorkomen. Toch is het voor iedere belegger verstandig om te realiseren dat het onwaarschijnlijke af en toe gebeurt en het daarom verstandig is om altijd de portefeuille te beschermen tegen bijzondere omstandigheden. Producten met hefboom kunnen daar vaak uitstekend voor gebruikt worden.


Populair bij online brokers