Exodus van bedrijven uit Rusland niet zonder risico


Het vertrek van Heineken uit Rusland vormde wellicht het meest duidelijk voorbeeld hoe moeilijk de situatie voor een aantal multinationals met aanwezigheid in Rusland momenteel is. Hoewel de Nederlandse bierbrouwer volgens de opgelegde sancties niet verplicht was om te vertrekken, stond het bedrijf toch onder enorme druk van westerse partijen. Het zich niet terugtrekken zou waarschijnlijk gevolgen hebben gehad voor de omzet buiten Rusland.

Heineken kon echter ook niet het risico nemen om het vertrek te beargumenteren met de Russische inval in Oekraïne. De mededeling dat Heineken niet langer bier zou produceren in Rusland, werd (ongetwijfeld na overleg met juristen op internationaal niveau) formeel uitgelegd vanwege gewijzigde marktomstandigheden zonder enige verwijzing naar het conflict waarin Rusland is verwikkeld. In Rusland is het immers verboden om de oorlog in Oekraïne als zodanig aan te duiden.

Gaat Rusland over tot nationalisatie?

In een ‘normale’ situatie zou Heineken na het vertrek een poging doen om de Russische bezittingen te verkopen. Ongetwijfeld met een forse korting. Maar inmiddels heeft president Poetin al een decreet ondertekend waardoor buitenlandse bedrijven die zich terugtrekken uit het land genationaliseerd zullen gaan worden. Over een vergoeding is daarbij niet gerept.

Uiteraard is het in het belang van de Russische overheid dat de werkgelegenheid in het land niet onder druk komt te staan. Evenmin als het aanbod in de winkels. In hoeverre dat door nationalisatie lukt, is maar de vraag. Daarbij zou een nationalisatie zonder vergoeding Rusland tot een paria maken. Wellicht in eerste instantie alleen voor de westerse wereld. Ook andere landen zouden investeringen in het land daarna veel kritischer bekijken.

Kunnen bedrijven de activiteiten weer opstarten na de oorlog?

Heineken verwacht rond de € 400 miljoen te moeten afschrijven vanwege het vertrek uit Rusland. Het bedrijf heeft zich echter niet uitgesproken over een definitief vertrek. Mocht het conflict in Oekraïne snel worden beëindigd en met een overeenkomst dat enige hoop biedt voor de toekomst, is het mogelijk dat een aantal bedrijven de activiteiten weer oppakken. Wellicht niet meer als vanouds en er zullen andere zekerheden worden gezocht.

Indien bedrijven niet meer in Rusland willen werken, zullen anderen daarvoor in de plaats komen. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat ook Rusland bereid is om zich aan te passen na de dreigende taal van de afgelopen maanden. Direct beleggen in Rusland is voorlopig voor particuliere beleggers niet meer aan de orde. Maar er zijn nog vele markten en bedrijven te ontdekken. Een grote keuze heeft u bij de betrouwbare, online brokers op deze site.


Populair bij online brokers