Krijgt u belastingcompensatie?


Het is een van de hete hangijzers voor het huidige kabinet en de politiek. Hoe moet de vermogensrendementsheffing worden aangepast en gecompenseerd vanaf 2017. De naam van de belasting zegt het al, deze is bedoeld om het rendement op vermogen te belasten en niet het vermogen zelf. De opbouw van het vermogen is immers al belast met inkomsten- of een andere belasting.

Aanpassing van de heffing

Tot 2017 was het systeem simpel. Voor alle vermogen boven een grens werd verondersteld dat daar (minimaal) 4% rendement op werd gemaakt. Dat was destijds mogelijk met rente op een gewone spaarrekening. Na de kredietcrisis werd de rente op spaargeld steeds lager en werd 4% vrijwel onmogelijk. In 2017 werd het systeem van heffing aangepast. Daarbij ging de overheid er vanuit dat het rendement op vermogen relatief hoger werd indien het vermogen toenam. Met een groter vermogen kon immers ook meer belegd worden en grotere vermogens zouden niet uitsluitend op spaarrekeningen blijven staan.

Er werden echter geen voorzieningen in de wet getroffen voor situaties waarbij het feitelijk rendement lager was dan het fictieve rendement dat de belastingdienst aanhield. Na een procedure van een groep van duizenden belastingplichtigen stelde de Hoge Raad de regering in het ongelijk. De wet van 2017 is niet rechtvaardig omdat de overheid burgers niet mag voorschrijven hoe deze hun vermogen beleggen. Ook werd het ontbreken van voorzieningen voor wie een lager rendement had behaald gehekeld.

Wie betaalt de prijs?

De regering heeft aangegeven dat zij op basis van de uitspraak van de Hoge Raad een belastingcompensatie zal geven aan benadeelden. Daarbij is nog niet besloten of deze gaat gelden voor iedereen die deze box-3 belasting heeft betaald of alleen degenen die feitelijk bezwaar hebben gemaakt. Ook is de wijze van compensatie nog niet bekend. De bedragen waarover wordt gesproken zijn zeer aanzienlijk, het meest wordt een bedrag van € 7 miljard genoemd.

Belangrijker is wellicht op welke wijze deze tegenvaller in de rijksbegroting moet worden opgevangen. Daarover is een meerderheid in de Tweede Kamer het al wel eens. De rekening zal worden gepresenteerd aan dezelfde groep vermogenden die ook een compensatie zullen krijgen. De belasting op het rendement op vermogen zal derhalve omhoog moeten en op den duur worden vervangen door te heffen over het echte rendement en niet langer een fictief percentage. Beleggen is dan ook nog steeds de beste optie om ook feitelijk rendement te maken. Uiteraard geldt hierbij dat het verleden geen garanties biedt voor de toekomst en de keuze voor een betrouwbare, online broker een noodzaak is.

 


Populair bij online brokers