Wie is er bang voor de VIX?


Sommige indexen zijn in de wereld van het beleggen een begrip geworden. Dat geldt in ieder geval voor de VIX. Dit is het Tickersymbool van de Chicago Options Exchange Volatility Index. De index geeft de verwachte volatiliteit op de markt aan voor een periode van 30 dagen. Deze index wordt berekend aan de hand van de optiepremie van calls en puts. Op zich klinkt dat niet echt bijzonder, maar de VIX is ook de wereldwijde barometer voor beleggersangst. Er zijn drie verschillende varianten van de VIX, die alle zijn afgeleid van de Amerikaanse beurzen, dus de basis is respectievelijk de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq100. Vooral de index op de S&P500 is populair, omdat deze index zo breed is.

Angsten uitgedrukt in optiewaarden

De VIX bestaat sinds 1993 en is geïntroduceerd door de CBOE beurs. De berekening vindt plaats aan de hand van at the money put en call opties van bijvoorbeeld de S&P500. Al gauw bleek de index een goede graadmeter voor de angst die er in de markt aanwezig was. Op zich ook niet onlogisch, want zodra de onzekerheid toeneemt zullen de at the money optieprijzen omhoog gaan. Kopers zullen bereid zijn meer te betalen, gelet op de grotere kans op een goed rendement, verkopers zullen om diezelfde reden een hoger prijs willen bedingen. Vooral de ontwikkeling van de index is voor beleggers van belang geworden en niet zozeer een momentopname. Een toename van de index duidt op een toename van de volatiliteit en dus vrees in de markt voor een snelle verandering. In het algemeen wordt een VIX boven de 30 beschouwd als een teken dat er veel volatiliteit in de markt zit en dito angst. Onder die waarde wordt er uitgegaan van een rustig beleggingssentiment. Maar de experts kijken vooral naar de ontwikkeling in de tijd van de waarde van een index, een snel toenemende waarde wordt beschouwd als een voorteken voor een mogelijke crash. Ook hier geldt natuurlijk dat er analisten zijn die adviseren te handelen bij maximale angst. Dan zijn de beste koopjes immers te krijgen.

Traden met behulp van de VIX

Wie vooral handelt in derivaten met hefboom moet eigenlijk altijd de VIX in het oog houden. Snelle veranderingen in de angstbarometer zullen de markt altijd onder druk zetten. Vooral voor beleggers die met name denken te profiteren van lagere koersen is de VIX een hulpmiddel om te profiteren van een verwachte snelle daling. Kies voor iedere trade voor een betrouwbare online broker.


Populair bij online brokers