Welke beleggingsvormen zijn er?


Voor de beginnende belegger is het soms even verbazend hoeveel verschillende beleggingsvormen er lijken te zijn. Het is daarbij ook wel duidelijk dat niet alle vormen geschikt zijn voor een beginnende belegger. Maar in feite is het best eenvoudig om door de bomen het bos nog te kunnen zien. Een korte opsomming van de diverse vormen van beleggen.

Grondstoffen

Misschien dat in sommige definities grondstoffen niet eens vanzelfsprekend tot de beleggingen zullen behoren. Maar juist in tijden zoals nu, met lage rente, zullen een aantal beleggers kiezen voor fysieke edelmetalen als goud en zilver om in te beleggen. Misschien wel de meest tastbare vorm van beleggen.

Aandelen

Dit is ongetwijfeld de meest bekende vorm van beleggen. U koopt een aandeel in een op de beurs genoteerd bedrijf en wordt tijdelijk mede-eigenaar van deze onderneming. U kan eventueel meepraten over het beleid binnen het bedrijf op de aandeelhoudersvergadering. Misschien keert het bedrijf een deel van de winst uit in de vorm van dividend aan u als aandeelhouder. En u kunt het aandeel weer verkopen op het moment dat u het best past. Misschien met winst, misschien teleurgesteld met verlies.

Obligaties

Bij obligaties leent u in feite geld uit aan een onderneming of instelling en ontvangt u daar een rentevergoeding voor, ook wel coupon genoemd. Als houder van de obligatie krijgt u geen zeggenschap en meestal is de datum van aflossing al bekend. Tussentijds kunt u ook verkopen tegen een koers die meestal afhankelijk is van de marktrente.

Beleggingsfondsen

Bij een beleggingsfonds laat u het selecteren van de aandelen of de obligaties over aan anderen, vaak ook specialisten genoemd. U wordt ten dele eigenaar van het fonds en er zijn soms voorwaarden verbonden aan het instappen dan wel uitstappen uit het fonds. Sommige beleggingsfondsen hebben zelf een notering aan de beurs.

Derivaten

Al het andere op de beurs noemen we derivaten en deze komen in een groot aantal verschillende vormen voor. Derivaten zijn producten die hun waarde ontlenen aan een ander goed, bijv. een grondstof of aandeel, maar ook eventueel een valuta of een index. Onder de derivaten rangschikken we onder meer: (binaire) opties, futures, CFD, swaps en forwards. Door het bijzondere karakter van de derivaten kan er ook met een hefboom worden gewerkt en hierdoor kan met een relatief gering bedrag bij een juiste keuze een hoog rendement worden gerealiseerd. De risico’s bij derivaten zijn vaak ook groter dan bij andere beleggingsvormen. Er zijn diverse betrouwbare online brokers die zich specialiseren in derivaten.


Populair bij online brokers