Wat moet u van de olieprijs verwachten?


Met veel moeite lijkt de OPEC erin te slagen de olieproductie conform eerder gemaakte afspraken te beperken. Dat lijkt ook te resulteren in een afname van het overaanbod. In de ontwikkelde landen waar deze cijfers betrouwbaar zijn, leidt dit ook tot een afname van de voorraden. Maar deze afname gaat erg langzaam. Het tweede doel van de OPEC een hogere olieprijs lijkt nog niet in zicht te komen, ondanks alle inspanningen. Wat is de reden van deze ontwikkeling?

plus500-olieSchalieolie rukt op

Natuurlijk hadden de experts er rekening mee gehouden dat de productie van schalieolie in de VS zou toenemen zodra de olieprijs zou gaan stijgen na de afkondiging van het OPEC akkoord over productiebeperking bij de aangesloten leden en anderen. Ingeschat werd dat de totale productie van deze moeilijker te winnen olie in de VS per dag met 300.000 vaten zou toenemen. Maar het lijkt erop dat het aantal nog voor het eind van 2017 feitelijk een miljoen vaten per dag extra zal gaan bedragen. Daarmee zal de beperking van de OPEC dan vrijwel weer teniet worden gedaan. Dat is een ontwikkeling die niet was voorzien door de specialisten. In het verleden waren olieproducenten die niet waren aangesloten bij de OPEC wel genegen om deze te volgen en de productie te beperken om ook te kunnen profiteren van een hogere prijs. In het huidige klimaat in de VS lijken de investeerders echter bereid om genoegen te nemen met een lagere marge op de schalieolie , zo lang er nog maar geld verdiend kan worden. Blijkbaar is er zoveel geld op zoek naar rendement in de VS, dat het ook automatisch richting de schalieolie vloeit. Het lijkt er dus op dat de OPEC in een niet verwachte uitputtingsslag terecht gaat komen met de Amerikaanse schalieolie. In hoeverre de wat onrustige leden van het kartel en onafhankelijke producenten, zoals Rusland, zichzelf beperkingen zullen blijven opleggen als de olieprijs niet stijgt, is maar de vraag.

Een daling in het vooruitzicht?

Olie is een artikel waar de prijs niet alleen door vraag en aanbod, maar ook door internationale verhoudingen wordt bepaald. Op basis van de huidige toegenomen productiecapaciteit van schalieolie lijkt de productiebeperking van de OPEC echter niet voldoende om een hogere prijs te garanderen. Als dat feit leidt tot scheurtjes in het OPEC akkoord, zou dat de prijs in 2017 nog meer onder druk kunnen zetten.


Populair bij online brokers