Wat is volatiliteit?


Bijna dagelijks lezen we de afgelopen dagen dat de volatiliteit op de markten aan het toenemen is en dat dit voor onrust zorgt op de beurzen. Wat is nu precies volatiliteit en wat kunt u daar als belegger mee? Oftewel, waar moet u op letten als er sprake is van volatiele tijden? In de financiële markt geeft de volatiliteit aan in welke mate de prijs van een onderliggende waarde beweegt. Het geeft dus grenzen aan waarbinnen bijvoorbeeld een prijs van een aandeel heeft bewogen of zich zal gaan bewegen. Bij volatiliteit spreken we over twee verschillende begrippen: historische volatiliteit en implied volatiliteit.

Historische volatiliteit

De historische volatiliteit van een aandeel geeft aan welke koersuitslagen dit aandeel in een bepaalde periode heeft laten zien. Die periode wordt meestal op 30 dagen gezet. Deze volatiliteit wordt meestal in een percentage uitgedrukt. De historische volatiliteit zegt dus iets over het verleden en niet zozeer over de toekomst. Het maakt echter wel duidelijk hoe beweeglijk het aandeel is geweest in de afgelopen tijd en het laat eveneens een ontwikkeling zien in de beweeglijkheid van een langere periode als meerdere waarden achter elkaar in een grafiek worden getoond. De historische volatiliteit kan daarmee ook een leidaard zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Implied volatiliteit

De implied volatiliteit is de verwachting van de toekomst. De implied volatiliteit heeft dus een voorspellend karakter en kan niet aan de hand van cijfers uit het verleden worden bepaald. Men bepaalt deze echter middels de markt op basis van vraag en aanbod. Neemt de vraag toe dan zal de implied volatiliteit ook toenemen. Deze implied volatileit wordt gebruikt om de prijzen van opties te bepalen. Het zijn de market makers die de bied- en laatkoersen op het scherm laten zien en de implied volatiliteit van de opties bepalen, en daarmee een belangrijk deel van de prijs.

Wat heeft u als (beginnend) belegger te maken met de volatiliteit?

De volatiliteit geeft in een percentage de beweeglijkheid van de prijzen weer. Er wordt hier gewerkt met percentages die standaard zijn afgesproken. Indien de volatiliteit 16% is, betekent dit dat de beweeglijkheid op dagbasis 1% is of in het geval van implied volatiliteit een dergelijke beweeglijkheid wordt verwacht.

Als de volatiliteit toeneemt, betekent dit dat de markten nerveus worden en dat de beweeglijkheid toeneemt. Op zulke momenten zal het verschil tussen bied- en laatprijs ook groter worden en betaalt u in ieder geval ook meer voor opties. In het algemeen zijn de tijden met hoge volatiliteit vaak echter een indicatie dat de beurs op het punt staat een (nieuwe) richting te kiezen. Ook in de volatiliteit zelf kunt u met hefboom beleggen. Op deze sites treft u een aantal betrouwbare online brokers die ook deze producten in het assortiment hebben.


Populair bij online brokers