Wat is de margin?


Wanneer u belegt in afgeleide producten (derivaten), zal u vaak gevraagd worden om een margin. Een margin is bedoeld als reservering als dekking tegen risico’s. Een margin wordt in het algemeen gevraagd indien u short gaat in opties als schrijver en, ongeacht of u short of long gaat, bij futures of CFD’s. De margin die wordt gevraagd is overigens vaak maar een percentage van het maximale risico dat op een positie kan worden gelopen.

Hoe wordt de margin berekend?

Voor posities die u aanhoudt in derivaten waarvoor een margin gedeponeerd dient te worden, bepaalt uw broker een margin-percentage. Dit percentage wordt afgeleid van de volatiliteit van de onderliggende waarde. Voor opties op aandelen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de volatiliteit over zowel een periode van 3 maanden als een periode van 6 maanden. Het hoogste percentage is dan van toepassing.

Wat is een margin-rekening?

In het algemeen kunt u bij een broker kiezen tussen een margin-rekening en een cash-rekening. Bij een cash-rekening kunt u op geen enkele wijze gebruikmaken van bevoorschotting. Bij een margin-rekening heeft u de mogelijkheid om met bevoorschotting te werken op basis van de producten die u in uw portefeuille aanhoudt. Aandelen kunnen bijvoorbeeld als onderpand dienen bij de bevoorschotting van een margin-rekening. Dit houdt dus ook in dat u met geleend geld kunt beleggen. Een margin-rekening kan natuurlijk eveneens gebruikt worden om margin te stellen op derivaten. Indien u bijvoorbeeld op enig moment onvoldoende cash op de rekening bij de broker heeft staan, maar wel onderpand heeft middels een portefeuille met aandelen, kan op basis daarvan via en margin-rekening zekerheid worden gesteld. Indien u een cashrekening heeft, moet u er altijd voor zorgen dat er voldoende geld op deze rekening staat om posities met margin te kunnen dekken met cash.

Wat is een margin call?

In de loop van het aanhouden van een positie waarop een margin-verplichting is bepaald, kan het voorkomen dat het risico toeneemt en er niet meer voldoende onderpand beschikbaar is om aan de potentiële verplichtingen te kunnen voldoen. In dat geval zal de broker overgaan tot een margin-call. Daarbij heeft de belegger 5 dagen de tijd om tekorten aan te zuiveren. Gebeurt dat niet tijdig, dan zal de broker de positie liquideren. Als er te weinig onderpand aanwezig is, blijft de belegger verantwoordelijk voor het tekort bij liquidatie van zijn positie.

Indien u als belegger werkt met margin-verplichtingen, is het dus zeer verstandig om te zorgen dat u in ieder geval voldoende onderpand kunt stellen om te voorkomen dat een liquidatie zou kunnen plaatsvinden. Maak daarom altijd een goede afweging in hoeverre een cash-rekening voldoende is, afhankelijk van uw beleggingssystematiek.


Populair bij online brokers