Waar komt het begrip broker eigenlijk vandaan?


Zoals vele termen komt het woord ‘broker’ uit het Engels. Terwijl het in het land van oorsprong zowel kan slaan op een handelaar in goederen, effecten en allerlei andere waren is het bij ons ingeburgerd als een tweede omschrijving voor een effectenmakelaar. De Engelsen spreken van een stockbroker als ze iemand bedoelen die op basis van commissie handelt in effecten. Met een broker kan zowel een bedrijf als een persoon worden bedoeld. Op de beurs is een broker diegene die uitsluitend in opdracht van anderen werkt. Hij of het bedrijf neemt opdrachten aan van particuliere klanten en institutionele beleggers en zorgt voor de feitelijke afhandeling van de orders. Het is een broker ten strengste verboden om voor eigen rekening en risico op de beurs te handelen om belangentegenstelling te voorkomen. Een broker haalt zijn inkomsten uitsluitend uit commissies en heeft daarom geen belang bij de richting die de beurs kiest. Nog steeds zijn er bedrijven die zowel als broker optreden en ook voor eigen rekening en risico handelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de grote algemene banken, zoals de Rabobank en de ABN Amro. Om te voorkomen dat bij een dergelijke financiële instelling het handelen voor eigen rekening vermengd zou worden met het handelen ten behoeve van klanten, bestaat de verplichting tot Chinese Walls. Afdelingen op een bank die beide rollen vervult moeten strikt gescheiden blijven om te voorkomen dat klanten adviezen zouden ontvangen die de bank als handelaar zouden kunnen gebruiken in eigen voordeel. Bij de kleinere gespecialiseerde online brokers is er in het algemeen alleen maar sprake van het uitvoeren van orders zodat ook de particuliere belegger zich geen zorgen hoeft te maken dat de online broker ook zelf belangen heeft bij de resultaten die behaald worden op zijn posities.

Wees voorbereid op eventuele noodgevallen bij online beleggen

De voordelen van online beleggen ten opzichte van het traditionele beleggen zijn overduidelijk: voor particuliere beleggers is deze manier van beleggen sneller, eenvoudiger en veel goedkoper dan de ouderwetse methode. Inmiddels is de particuliere belegger het heel gewoon gaan vinden dat hij of zij met een simpele muisklik aandelen en derivaten kan kopen en weer verkopen op ieder gewenst moment en op iedere plaats. Soms vergeet men dan wel eens dat deze techniek ons ook wel eens in de steek kan laten. Het is gewoon verstandig om in ieder geval voorbereid te zijn als er een storing optreedt, door uitvallen van uw computer dan wel storingen op het net of bij uw online broker. Ga in beide gevallen na op welke manier u in uw specifieke positie kunt voorkomen dat er te grote schade zou kunnen ontstaan in uw portefeuille.


Populair bij online brokers