Voorkomt Biden handelsoorlog met Frankrijk?


Het zijn vooral de Fransen doe moeite hebben met de grote Amerikaanse techbedrijven. De vestiging van hun Europese hoofdkantoren in Europese landen op voorwaarde van belastingvoordelen ergert de Franse overheid al jaren. Hierdoor kunnen de bedrijven in Europa forse winsten maken zonder veel belasting te betalen.

Ierland is zo’n land dat daardoor erg aantrekkelijk is geworden voor dit soort Amerikaanse reuzen. Frankrijk en de VS hebben hier lange tijd overleg over gevoerd onder toezicht van de OESO, maar dat is geëindigd met een vertrek van de Amerikaanse delegatie zonder dat er een overeenkomst werd bereikt. Nadien heeft de Franse regering gedreigd de betreffende bedrijven zelfstandig te belasten voor winsten die behaald worden in Frankrijk. Deze dreiging was al genoeg om tegenmaatregelen op te roepen aan de andere kant van de oceaan. Genoemd werd een import heffing van 100% op Franse kazen en champagne.

De aanslagen zijn de deur uit

De Financial Times berichtte deze week dat de Franse belastingdienst inmiddels Amazon en Facebook aanslagen vennootschapsbelasting heeft opgelegd over 2020. Daarbij zou het gaan om tientallen miljoenen euro’s. De Amerikaanse regering onder Trump heeft zich altijd fel verzet tegen deze Franse belasting. Het wordt daar oneerlijke handel genoemd omdat vooral Amerikaanse bedrijven hierdoor worden getroffen. Het ligt dan ook voor de hand dat binnenkort tegenmaatregelen zullen worden getroffen. Experts denken dat het daarbij zal gaan om een importheffing op Franse handtassen en parfums. Daarmee zouden een aantal grote Franse beursbedrijven worden getroffen.

De wapenstilstand lijkt voorbij

Nadat de Amerikanen in juni waren weggelopen uit het overleg met de Fransen leek een wapenstilstand te zijn bereikt. Maar sindsdien is onder Trump de verhouding tussen de VS en Frankrijk verder verslechterd. Trump lijkt zich weinig van de EU aan te trekken en heeft zijn kaarten gezet op het Groot-Brittannië na Brexit. Hij heeft ook meerdere keren verklaard dat naar zijn mening een No-deal vertrek het beste is voor het Verenigd Koninkrijk. De Financial Times verwacht dat de lame duck president in de maanden voor zijn vertrek een handelsoorlog niet zal schuwen. Een nieuw potentieel probleem voor zijn opvolger Biden. De Franse regering heeft duidelijk gemaakt dat de huidige fiscale regeling niet voldoet. Mede door de Corona-crisis maken de gewraakte bedrijven steeds meer winst in Frankrijk zonder een euro belasting te betalen.

Ook voor u als particuliere belegger is een handelsoorlog een onplezierig gebeuren. Via de betrouwbare online brokers op deze site kunt u ook een bestaande portefeuille beschermen met derivaten.


Populair bij online brokers