Verzekeringswereld in Nederland worstelt met terroristen screening


Het verzekeringsconcern Vivat is het bedrijf achter bekende merken zoals Zwitserleven, Reaal en Actiam. Het bedrijf is eigendom van het Chinese Anbang. Maar dat zal naar verwachting niet lang meer duren, omdat het sinds half januari van dit jaar te koop is gezet. Het moet voor de eigenaar dan ook een onplezierige verrassing zijn geweest dat Vivat een forse tik op de vingers heeft gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze instelling is ook belast met het toezicht op het verzekeringswezen in ons land. Daarbij is geconstateerd dat het interne controlesysteem, ook bedoeld om terrorismefinanciering te vermijden, niet op orde zijn bij Vivat. Als er niet snel verbeteringen worden doorgevoerd, zal een maximale sanctie worden opgelegd. Onlangs liet de DNB ook al heel duidelijk de tanden zien door de ING een grote boete op te leggen vanwege witwaspraktijken.

Het toezicht wordt bemoeilijkt door globalisatie van de verzekeringsmarkt

Ook bij het verzekeren speelt het internet een steeds belangrijker rol en vervagen landsgrenzen steeds meer. Maar verzekeringsbedrijven zijn net als banken verplicht te onderzoeken wie de uiteindelijk belanghebbende is bij het afsluiten van een polis. Dat is steeds ingewikkelder als het gaat om grensoverschrijdende transactie en polissen die verkocht worden naar hoog risico landen. Zo werd onlangs bekend dat er in Spanje een aantal autoverzekering werden afgesloten om Syriërs de kans te geven geld te verzamelen voor een vlucht naar het westen. Op basis van gefingeerde auto-ongelukken in Spanje van Syrië-gangers werden schadeclaims ingediend voor de financiering van mensensmokkel.

Ook andere verzekeraars in Nederland kampen met dit probleem

Vivat vormt wellicht slechts het topje van een ijsberg in Nederland. Bij een onderzoek van de DNB in 2012 bleek dat twee derde van de Nederlandse verzekeraars de controlesystemen nog niet op orde hadden. Een probleem is namelijk dat de investeringen hiervoor erg hoog zijn. Daarnaast is het feitelijk controleren ook een moeizame zaak voor een verzekering die soms maar enkele tientallen euro’s per jaar oplevert. De sanctielijsten zijn zeer uitgebreid en worden constant aangepast. Ook is er het werven van geschikt en hooggekwalificeerd compliance personeel een probleem. Commercieel personeel is vaak ook onvoldoende op de hoogte van het bestaan van de vele sanctielijsten en schat daarom het risico vaak te laag in. Bij Vivat ontbreekt het op dit punt ook aan voldoende scholing. De Nederlandse verzekeringsmarkt lijkt zware tijden tegemoet te gaan, enerzijds is er de concurrentie van buitendeur bedrijven en anderzijds de strenge regelgeving. Kiest u toch voor een verzekeraar doe dat dan via een betrouwbare broker op deze site.


Populair bij online brokers