Van CDO naar CLO?


Het begin van de kredietcrisis ligt inmiddels meer dan 10 jaar achter ons. Regelmatig worden we er nog aan herinnerd omdat veel van de maatregelen die vandaag de dag worden genomen door centrale banken nog steeds te maken hebben met de problemen uit die tijd. Inmiddels is ook algemeen bekend hoe het probleem ontstond dat bijna de financiële wereld deed ontploffen. In de VS werd het eigenwoningbezit gepropageerd door links en rechts. De instellingen die hypotheken verstrekten gingen hierin volledig mee. In feite kon in die periode iedereen in het land een hypotheek krijgen, ook als de potentiële huiseigenaar geen inkomen genoot en daar ook geen  zicht op had. Deze manier van financieren was gebaseerd op de gedachte dat de waarde van het onroerend goed in de VS zou blijven stijgen en alle hypotheken daardoor werden gedekt.

Om zo snel mogelijk weer nieuw geld te krijgen voor de volgende hypotheken, bundelden de verstrekkers de eerdere leningen in pakketjes, goede en minder goed door elkaar. De kredietbeoordelaars beschouwden deze CDO’s als veilig, ook op basis van de waardestijging van onroerend goed. Vervolgens werden er voor vele miljarden CDO’s verkocht over de hele wereld. Toen  het onroerend goed in de VS in waarde begon te dalen, kwam het besef dat de CDO’s minder veilig waren dan gedacht. Banken leden miljardenverliezen en moesten gered worden van een faillissement. De les leek geleerd.

Waarschuwing voor de CLO

De Bank of International Settlements waarschuwt voor een nieuw product: de CLO. Deze keer betreft het pakket een samenstelling van bedrijfsleningen. Deze leningen zijn herverpakt als obligaties en worden als CLO aan de man gebracht. De totale markt voor deze producten wordt inmiddels geschat op $ 1,4 biljoen. Hoewel ook in dit geval de basisgedachte niet is om kopers van de producten extreme risico’s te laten lopen, bestaat volgens financiële experts wederom het risico dat met name banken grotere verliezen zouden kunnen leiden dan waarmee rekening wordt gehouden op basis van de blootstelling aan deze producten.

Met name de concentratie van CLO’s bij grote partijen en de liquiditeitsrisico’s die dat met zich mee kan brengen, is aanleiding voor de waarschuwing van het in Basel gevestigde onafhankelijke instituut. Voor beleggers in banken en andere financiële instellingen is deze waarschuwing zeker iets om rekening mee te houden. Onbekend is in welke mate ook grote financiële instellingen zoals pensioenfondsen deze producten in de portefeuille hebben genomen.

Voor beleggingsproducten die wel doorzichtig zijn, kunt u terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers