Tijdelijke maatregelen nodig bij no-dealbrexit


De kans op een no-dealbrexit is beslist nog niet afgenomen. Veel importeurs en exporteurs in Groot-Brittannië moeten deze week al beslissen over vrachten naar en uit het Verre Oosten. Ze verkeren immers in onzekerheid over de situatie op het moment dat een dergelijke vracht aan zal komen. Hier staan honderdduizenden banen op het spel, die mogelijk naar het vasteland van Europa zullen worden verplaatst. Maar er zijn ook zaken die minder direct in het oog springen met mogelijke nog grotere gevolgen, niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de rest van Europa. Londen is nog steeds onbetwist het financieel knooppunt voor de handel in een financiële producten. Zo worden bijvoorbeeld alle derivaten tussen pensioenfondsen, banken en vermogensbeheerders gegarandeerd door drie clearinghouses in de Britse hoofdstad. Het is voor een soepel verloop van deze transacties noodzakelijk dat deze diensten voortgezet kunnen worden. Het lijkt erop dat men voorlopig zal kiezen voor het verlenen van een vergunning die ook geldig is voor Europa om grote problemen te voorkomen. Dit zal echter slechts een tijdelijke oplossing kunnen vormen.

AFM wijst al langere tijd op problemen

Nederland is een land waar verhoudingsgewijs erg veel met derivaten wordt gewerkt, niet alleen door institutionele partijen maar ook door particulieren. In Europa waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten dan ook al langere tijd voor de gevolgen van een no-dealbrexit op financieel gebied. Door de enorme belangen die gepaard gaan met de derivatenhandel is het op termijn natuurlijk niet mogelijk dat partijen hier garant voor kunnen staan, die niet vallen onder Europees toezicht. Hoewel dergelijke zaken weinig publiciteit krijgen is door de experts erg veel moeite gedaan om te voorkomen dat na Brexit de situatie op dit punt uit de hand zou kunnen lopen. Bij een no-deal zal het nodig zijn om snel en doeltreffend op te treden om te voorkomen dat de financiële markten worden lamgelegd. Doemdenkers vermoeden dat de chaos op de markt nog extremer zou kunnen worden dan tijdens de kredietcrisis.

Spannende tijden voor beleggers

Wederom zal moeten blijken of de grootbanken niet te internationaal zijn geworden om nationaal en Europees toezicht mogelijk te maken. Beleggers staan spannende tijden te wachten indien het op een no-deal zou uitdraaien. Is uw portefeuille voldoende beschermd tegen een mogelijk snel dalende beurs of denkt u daar juist extra rendement mee te behalen? Met de beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site kunt u de keuze maken.


Populair bij online brokers