Tijd voor een evaluatie van de portefeuille


De lente is aangebroken en het is wellicht tijd om niet alleen uw tuin op te knappen, maar ook uw effectenportefeuille een goede beurt te geven. De meeste gespreide porto’s zullen het afgelopen jaar met koersdalingen geconfronteerd zijn. Het is derhalve tijd om te evalueren wat er aangepast dient te worden met betrekking tot uw beleggingen. Het heeft weinig zin om lang stil te blijven staan bij resultaten uit het verleden. Bij een evaluatie dient u zich met name te focussen op het feit of uw beleggingen nog steeds in lijn liggen met uw financiële en persoonlijke doelen. Zeker als u voor de langere termijn belegt, is een adequate spreiding in sectoren, landen en bedrijven een must. Hierbij kunt u diverse beleggingsproducten aanwenden.

Diversificatie

Vaak kiest de belegger (soms onbewust) toch voor een bepaald geografisch gebied. Maar zelfs in de VS, de grootste economie ter wereld, is slechts de helft van de wereldwijde marktwaarde aan aandelen vertegenwoordigd. De diverse Europese landen komen nooit verder dan 5%. Daarbij zijn op de kleinere beurzen in Europa bepaalde sectoren vaak ‘oververtegenwoordigd’. De Nederlandse beurs bestaat voor 1/3 deel uit basisconsumptiegoederen, in België is dat zelfs bijna de helft. Een grotere beurs, zoals de Franse, is voor 40% opgebouwd uit industrie en basisconsumptiegoederen. In Italië zijn het drie sectoren die voor 70% de dienst uitmaken: financiële instellingen, energie- en nutsbedrijven. In het kleine Denemarken is gezondheidszorg waar het om draait bij praktisch de helft van de beursbedrijven als gekeken wordt naar de marktkapitalisatie. Hierbij zult u technologie hebben gemist en dat is eigenlijk de sector die de afgelopen jaren het beste heeft gepresteerd op de aandelenmarkt. In Europa is tech slechts op de beurs in Nederland, Spanje en Zweden redelijk aanwezig.

Risicobeheersing

Technologie maakt momenteel 15% uit van de marktkapitalisatie van de MSCI World Index. Hoeveel procent heeft u momenteel in uw portefeuille? Maar uiteraard is het op basis van risicobeheersing ook niet de bedoeling dat slechts één technologiebedrijf zo’n groot deel zou uitmaken van uw gespreide portefeuille. Houdt u voor alle bedrijven steeds aan de 5% regel. Een bedrijf mag nooit meer dan ongeveer 5% uitmaken van de waarde van uw portefeuille. Net als het opknappen van uw tuin, is het evalueren van uw porto een flinke klus, waar u echter op termijn veel plezier aan kunt beleven. Voor nieuwe beleggingen kunt u terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers