Shell en Vattenfall gaan synthetische kerosine maken


In samenwerking met de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS zullen Shell en Vattenfall de eerste fabriek voor synthetische kerosine bouwen aan de Zweedse kust. Er wordt al langer gezocht naar een meer duurzame brandstof voor vliegtuigen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van bio-kerosine, dat wordt gemaakt van onder meer gebruikt frituurvet en ander bij-afval. Voor de luchtvaart is een toestel op elektriciteit nog verre toekomst zodat verbrandingsmotoren voorlopig nog wel gebruikt zullen moeten worden. Synthetische kerosine wordt gemaakt van afgevangen CO2 en is om die reden zeer duurzaam en interessant.

Voorlopig slechts een druppel op een gloeiende plaat

De nieuw te bouwen fabriek zal aan de oostkust van Zweden worden gebouwd zodat voor de CO2 gebruik kan worden gemaakt van de warmtekrachtcentrale van Uppsala. Voor de elektriciteit worden windparken, een waterkrachtcentrale en een kernenergie gebruikt. De fabriek moet in 2026 operationeel zijn en dan 50.000 ton synthetische kerosine leveren per jaar. Het is de bedoeling dat de kerosine wordt gebruikt op binnenlandse vluchten in Zweden. Om een indicatie te geven, is de totale jaarlijkse productie genoeg voor 1 dag Schiphol waar dagelijks zo’n 1.000 vliegtuigen vertrekken. In Zweden moeten vanaf 2030 alle binnenlandse vluchten gebruikmaken van duurzame brandstof.

De prijs van duurzame kerosine is erg hoog

Momenteel wordt er wereldwijd nog nauwelijks duurzame kerosine geproduceerd en het is derhalve een enorme uitdaging om de luchtvaart op korte termijn te vergroenen. De prijs van bio-kerosine is veel hoger dan de fossiele variant. De markt is derhalve niet genegen om het product te maken indien de vraag niet groot genoeg is. Om die reden worden er door overheden dwingende doelen voorgeschreven. In Nederland moet in 2030 14% van de kerosine duurzaam zijn geproduceerd en in 2050 mag er in de Nederlandse luchtvaart geen fossiele kerosine worden gebruikt.

In het westen is nauwelijks ruimte voor kerosine fabrieken

Om de Nederlandse luchtvaart fossielvrij te maken zijn al miljoenen tongen synthetische kerosine nodig. De windparken zijn inmiddels voor andere doelen bestemd. Het bouwen van fabrieken in de woestijn is dan logischer, gebruikmakend van zonne-energie. Daarbij zal naar verwachting in 2050 de luchtvaart ook beperkter zijn dan vandaag de dag. Vliegvakanties zullen minder gebruikelijk zijn dan momenteel het geval is. Wilt u als particuliere belegger uw portefeuille meer afstemmen op de bovengenoemde maatregelen? Een keuze uit wereldwijde beleggingsproducten vindt u bij de betrouwbare, online brokers op deze site.


Populair bij online brokers