Schijnoplossing in stikstofimpasse


Als belegger kunt u via de betrouwbare online brokers op deze site via diverse beleggingsproducten een keuze maken voor alle sectoren in binnen en buitenland. De Nederlandse bouwsector lijkt momenteel zeer volatiel door de impasse in het stikstofbeleid. Ook Nederland moet zich houden aan de Europese afspraken op het gebied van de uitstoot van stikstof in de omgeving van natuurgebieden. Vanwege de grote bevolkingsdichtheid in ons land besloot de overheid gebruik te maken van een rekentool waarbij compensatie elders zou plaatsvinden indien niet aan  de regelgeving op een bepaalde plaats kon worden voldaan. Dit beleid werd echter door de Hoge Raad naar de prullenbak verwezen. Hierdoor werden 18.000 bouwprojecten in Nederland geraakt, waaronder enkele van zeer grote omvang. Voor een gemeente als Den Haag moesten onmiddellijk alle nieuwbouwplannen voor woningen worden gestaakt. De regering beschikte niet over een alternatief maar stelde een commissie samen om het probleem te bestuderen en oplossingen aan te dragen. Het advies van de commissie Remkes is nog niet beschikbaar.

Aanpassing van de rekentool Aerius

Landbouwminister Carola Schouten heeft medegedeeld dat op maandag de rekentool Aerius weer beschikbaar komt. Deze was ingetrokken na de uitspraak van de Hoge Raad. Op basis van de rekenmodule is het mogelijk dat de overheid vergunningen verleent voor bouwprojecten op basis van ‘intern salderen van stikstofuitstoot’. In de praktijk zou dit moeten inhouden dat een project doorgang kan vinden als elders in het project stikstofuitstoot wordt verminderd. Deze methode lijkt overigens alleen mogelijk te zijn voor kleine projecten en projecten waar geen stikstofuitstoot plaatsvindt.

Door de aanpassing van de rekentool is er geen directe oplossing voor grote projecten. Inmiddels is de omvang van het probleem wel in kaart gebracht. Door de impasse liggen de volgende projecten vooralsnog stil:

  • In totaal 125 bouwprojecten met elk meer dan 500 woningen.
  • De aanleg van 275 bedrijfsterreinen.
  • De nieuwbouw van minstens 275 winkelcentra.
  • Minimaal 2.000 agrarische bouwprojecten.
  • Cynisch genoeg zijn ook 650 klimaatgerelateerde projecten zoals de bouw van windturbines stilgelegd.

Vrijstelling voor projecten met beperkte stikstofemissie?

Een woordvoerder van de landbouworganisatie LTO merkte op dat de brief van minister Schouten weinig tot niets oplost. De LTO had eerder bepleit om een vrijstelling te realiseren voor projecten met een beperkte stikstofemissie. Nu de overheid daarin niet lijkt mee te willen gaan, is het wachten op de bevindingen van de commissie Remkes. Schouten wees er in haar brief nog op dat bepaalde activiteiten waar stikstof wordt uitgestoten nog kunnen doorgaan zoals de wegverbreding bij Veldhoven. Een zeer kleine druppel op een roodgloeiende plaat.


Populair bij online brokers