Risico’s afdekken met derivaten


De beurzen doen het de afgelopen maanden weer erg goed en uit enquêtes blijkt dat met name de particuliere beleggers weer optimistisch zijn geworden en op koerswinsten jagen. Maar een groot probleem lijkt zich aan te dienen op de onroerendgoedmarkt, waardoor ook de beurzen zouden kunnen worden beïnvloed. De markt lijkt oververhit te raken waar het woningen betreft en toch gaan mensen weer (soms risicovolle) kredieten aan om extra rendement te maken in deze markt. Het is daarbij extra problematisch dat banken in ons land nog niet voldoende buffers hebben opgebouwd na de kredietcrisis in 2008 en op de hypotheekmarkt zich nu weer een vergelijkbaar probleem lijkt aan te dienen.

Huizenbezitters lijken weer in slaap gesust

Nog maar een paar jaar geleden werd er van alle kanten aangedrongen op het versneld aflossen van zogenaamde aflossingsvrije hypotheken. Door de daling van de huizenprijzen kwamen veel woningen financieel onder water te staan, meer concreter: het onderpand dekte de lening die daarvoor was aangegaan niet meer voldoende.

In vrijwel alle hypotheekcontracten is een clausule opgenomen die in dat geval de lening-gever de mogelijkheid biedt het onderpand te verkopen; gedwongen dus. Deze voorwaarde in het hypotheekcontract wordt nog wel eens vergeten alsmede de consequenties daarvan (o.a. een restschuld). Maar de druk die werd gevoeld om tot aflossen over te gaan indien dat überhaupt mogelijk was, lijkt weer verdwenen door de stijging van de huizenprijzen. Indien er een nieuwe kredietcrisis in ons land zou ontstaan, zou die nog wel eens extremer kunnen zijn dan de vorige. Dit laatste vooral omdat na een op zich gezonde correctie van de woningprijzen deze inmiddels al in bepaalde regio’s de records van voor 2008 hebben gebroken. Hier is uiteraard geen concrete reden voor aan te voeren.

Risico’s afdekken met derivaten

Vooral voor particuliere beleggers die inmiddels al goede koerswinsten hebben geboekt, ongeacht of dat op de beurs of op de onroerendgoedmarkt was, is het tijd om die winsten af te dekken, voor zover deze nog niet zijn gerealiseerd. Voor particuliere beleggers die instappen op het huidige niveau is het een noodzaak om het risico van een zware terugval af te dekken. Dat is in beide gevallen mogelijk met derivaten met hefboom. Met een relatief kleine investering die contrair is aan uw hoofdbelegging is het mogelijk om te grote risico’s te vermijden en om respectievelijk winsten veilig te stellen die anders zouden verdwijnen. De gespecialiseerde online brokers hebben diverse producten daartoe beschikbaar. Kies altijd voor een betrouwbare broker en ga zorgvuldig te werk.


Populair bij online brokers