Presteren familiebedrijven beter aan de beurs?


In 2017 was er een onderzoek van Credit Suisse waaruit bleek dat op die vraag bevestigend kan te worden beantwoord. De Zwitserse bank onderzocht duizend bedrijven en constateerde daarbij dat het rendement van bedrijven met een familiestempel gemiddeld 4% hoger lag dan van andere bedrijven. Er werden geen redenen of oorzaken van dit bijzondere verschil genoemd. Dit jaar besloot Deminor, een Belgisch bedrijf dat aandeelhouders adviseert, een vergelijkbaar onderzoek te doen naar bedrijven met een notering aan de Belgische beurs.

Wat is een familiebedrijf?

Voor het onderzoek van Deminor werden als voorwaarden voor een familiebedrijf gesteld:

  • De familie heeft nog een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal.
  • Er is minstens een afgevaardigde van de familie opgenomen in de Raad van Bestuur van het bedrijf.

Van de kandidaten aan de Belgische beurs voldeden 50 bedrijven aan beide voorwaarden. Daarbij behoorden ook bijvoorbeeld AB Inbev, Solvay en Bekaert. Het onderzoek van Deminor omvat dus beslist niet alleen kleine beursbedrijven die in de marge handelen. Om een goede vergelijking te maken, werden de resultaten over de periode 2003 tot en met 2017 met elkaar vergeleken. In totaal betrof het 169 Belgische beursbedrijven. Het gemiddeld jaarrendement van de familiebedrijven kwam daarbij op 17,4%. De overige bedrijven bleven hier met 10,6% ver bij achter.

Waarom presteren familiebedrijven beter?

Er zijn een aantal redenen te noemen waarom familiebedrijven beter presteren dan andere bedrijven:

  • Slagvaardigheid

Zeker bij een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal kunnen beslissingen sneller worden genomen zonder lange en vaak zinloze vergaderingen.

  • Risicobeheersing

Bedrijven met een familiestempel zijn vaak voorzichtiger als het gaat om het nemen van grote risico’s en het aangaan van grote schulden.

  • Kennis van de markt en het bedrijf

De leden van de raad van het bestuur die tot de familie behoren, blijven in het algemeen hun hele carrière in het bedrijf. Hierdoor leren ze de markt en het bedrijf beter kennen dan tijdelijke bestuurders.

  • Betrouwbare identiteit

Ook vandaag de dag straalt een familiebedrijf nog steeds een eigen identiteit uit. Dat zorgt voor vertrouwen bij klanten en leveranciers. Vaak zorgt die solide identiteit ook voor meer betrokkenheid onder de medewerkers en een hechte bedrijfsstructuur. 

Gelooft u als belegger ook in de waarden van het familiebedrijf? Nog steeds zijn er wereldwijd vele bedrijven die aan de beurs zijn genoteerd en tevens aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Gaat u voor een belegging in een dergelijk bedrijf, kies dan ook altijd voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.    


Populair bij online brokers