Pensioenfondsen in het rood


De maand augustus is voor de Nederlandse pensioenfondsen in mineur geëindigd. De beleggingsresultaten waren bijzonder slecht. De extreem lage rente heeft hier veel mee te maken omdat de rente op Nederlandse 10-jaarsleningen de afgelopen maand een nieuw dieptepunt heeft bereikt. De dekkingsgraden zijn in één maand tijd zo hard onderuit gegaan dat de kans op korting van ingegane pensioenen en de rechten van werknemers op pensioen levensgroot aanwezig is.

De kritische grens voor de fondsen

Volgens berekeningen van experts is de dekkingsgraad gemiddeld voor alle pensioenfondsen in Nederland gedurende de maand augustus gedaald van 101% naar 96%. Een val van 5 procentpunten is uitzonderlijk. Maar er zijn ook grote pensioenfondsen die het nog slechter doen dan het gemiddelde. De nieuwe cijfers voor de individuele fondsen zijn nog niet bekend gemaakt, maar de percentages van het ABP en Zorg en Welzijn stonden per eind juli al onder de 100% met resp. 93,9% en 94,8%. Als de klap bij deze fondsen in augustus even hard is aangekomen als bij het ‘gemiddelde’ fonds, zal het erg moeilijk worden om voor het eind van het jaar voldoende herstel te tonen om kortingen te voorkomen. De kritische grens ligt daarbij rond de 95%. De fondsen zijn verplicht om kortingen door te voeren tot de dekkingsgraad weer boven de 100% ligt. Daarbij is echter de stand per einde jaar doorslaggevend en zal pas in 2020 duidelijk worden in hoeverre er kortingen komen en van welke omvang.

Het pensioenakkoord

De slechte resultaten van de pensioenfondsen in augustus zullen ongetwijfeld ook de besprekingen in de Tweede Kamer beïnvloeden die eind deze week beginnen over kortingen op pensioenen. De SP en 50+ zijn tegen iedere vorm van korting en willen die voorkomen, maar ook een aantal regeringspartijen zit duidelijk in de maag met dit probleem omdat het grote gevolgen kan hebben op de achterban. Er wordt zelfs al gesproken over kortingen van meer dan 10%. Ook het overleg tussen regering, sociale partners en experts over de feitelijke invulling van het pensioenakkoord begint deze week. Vakbonden hebben al aangekondigd dat ze een aanpassing van het systeem van de rekenrente bij de pensioenfondsen bovenaan de agenda willen hebben. Juist dit onderwerp is een van de hardste noten die nog moeten worden gekraakt.

Inmiddels is in Nederland het besef bij werknemers doorgedrongen dat pensioenzekerheid ook niet meer bestaat. Beleggen kent ook risico’s maar een appeltje voor de dorst in de toekomst kunt u ook realiseren via de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers