Online brokers en hun cliënten


Is door de toename van het aantal online brokers ook de cliënt veranderd? Dat is natuurlijk een vraag waarop veel brokers graag het antwoord zouden willen weten, maar die ook moeilijk te beantwoorden valt. Wat is er bekend over beleggers die gebruik maken van online brokers? Het is duidelijk dat deze gegevens uitsluitend bekend worden door vrijwillig ingevulde enquêtes en anoniem onderzoek. De privacy van beleggers bij online brokers valt immers onder de standaard wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Verschillen naar gelang van leeftijd

Het doel van iedere belegger is natuurlijk om zijn vermogen te vergroten door goede beslissingen te nemen op het gebied van beleggingen. Hierbij hangt het doel van deze vergroting vaak af van de leeftijd. Ook de wijze waarop belegd wordt, lijkt hiermee samen te hangen. Zodra de belegger aandacht krijgt voor zijn pensioen wordt de opbouw van zijn portefeuille daar vaak meer op afgestemd. Het is immers ook een standaardregel dat naarmate de pensioenleeftijd nadert de portefeuille minder risicovol moet zijn. Vaak wordt dan geadviseerd om het percentage derivaten en aandelen terug te brengen ten gunste van obligaties en contanten. Op zich een logische keuze, zeker als het benodigd pensioenkapitaal bijna is bereikt. Heeft de leeftijd dan ook verdere invloed op de manier van beleggen?

Uit alle enquêtes op dit gebied lijkt een duidelijk beeld te ontstaan. Jongere beleggers ‘eisen’ een duidelijk hoger rendement dan oudere beleggers. Dat heeft er ook mee te maken dat de doelen om extra rendement te maken vaker op kortere termijn liggen. Dit kan een extra potje inhouden voor een verre vakantie of de behoefte aan een nieuwe auto en dergelijke consumptieve bestedingen. Bij een dergelijke wens van een hoog rendement op korte termijn hoort uiteraard ook een wijze van beleggen die meer risico inhoudt. Beleggen met hefboom als beleggingsmethode op zich is derhalve vooral populair onder de jonge beleggers. Deze beseffen daarbij ook uitstekend dat de totale inleg verloren kan gaan indien de foute keuzen worden gemaakt. Het bedrag dat zij gebruiken om mee te beleggen is dan vaak ook minder omvangrijk.

Online brokers, niet alleen voor jongeren

Voor jongeren die beleggen zijn gespecialiseerde brokers met hefboomproducten een ideale manier het beleggen uit te oefenen. Dat wil zeggen dat ze hoge rendementen zoeken bij één van de beschikbare online brokers en bereid zijn een hoger risicoprofiel te accepteren. Voor oudere beleggers zijn deze brokers vaak een middel om aanvullende strategieën toe te passen.


Populair bij online brokers