Online beleggen en van dividend genieten


De afgelopen 5 jaren hebben spaarders op hun rekening nauwelijks rente bijgeschreven gekregen. Ook vandaag is de rente op een direct opvraagbare spaarrekening bij de grote Nederlandse banken 0,05%. Dat betekent dus dat u voor iedere € 1.000 spaargeld jaarlijks € 0,50 rente ontvangt. Tevens wordt er gesproken over bijbetalen op spaartegoeden als het beleid van de ECB niet verandert op korte termijn. Op het aandeel Shell werd in de afgelopen 5 jaren dividend betaald, een fors bedrag in vergelijking met de hiervoor genoemde spaarrente. Shell betaalde gemiddelde 6% over de beurskoers van het aandeel. De waarde van het aandeel Shell op de beurs fluctueerde wel over de afgelopen jaren, maar bleef in een range tussen de € 20 en € 30 zoals al vele jaren het geval is. De opbrengst van een belegging van € 1.000 in Shell gedurende 5 jaar is dus € 300 geweest in de vorm van dividend. Dat mag men genieten noemen.

Wat is dividend precies? 

Dividend is afkomstig van het Latijnse woord Dividendum hetgeen zoveel als verdelen betekent. En voor beursbedrijven houdt dat in dat via het dividend wordt bepaald welk deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van het bedrijf. Dat uitkeren kan in contanten maar vaak wordt de aandeelhouder ook de keuze geboden zijn dividend in nieuwe aandelen te ontvangen. Vaak wordt het dividend op een aandeel vergeleken met de rente op een spaarrekening of de coupon op een obligatie, maar dit is beslist onjuist. Als een bedrijf dividend uitkeert, vermindert daarmee immers ook de waarde van het bedrijf op dat moment. Vele beginnende beleggers hebben de fout al gemaakt te denken dat een aandeel kopen kort voordat het dividend wordt vastgesteld een snelle manier is om rendement te maken en zijn daarin teleurgesteld. Als een bedrijf met een beurskoers van € 25 een dividend vaststelt van € 1, zal het aandeel de volgende dag op € 24 en derhalve ex-dividend openen.

Dividend interessant voor beleggers?

Is daarmee dividend een ‘sigaar uit eigen doos’ voor beleggers? Ja en nee. Als u rente ontvangt op een spaarrekening of obligatie heeft dat geen invloed op de waarde van uw inleg. Bij dividend is dat anders omdat de waarde van het bedrijf (tijdelijk) afneemt door de betaling die het moet doen. Gaat het bedrijf waarin u aandelen houdt onverdroten door met het maken van winst, dan zal die waardedaling weer teniet worden gedaan. Dividend alleen is niet het enig criterium om een keuze te maken voor een bepaald aandeel. Het kan echter beslist een aantrekkelijk rendement opleveren. Beleggen in Shell en andere aandelen met een interessant dividend kan middels de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers