Niet bij winst alleen


Het cijferseizoen over het eerste kwartaal in Nederland is weer bijna voorbij waar het de AEX-fondsen betreft. Zoals altijd waren er bedrijven met meevallende winsten en ook was er minder goed nieuws voor de aandeelhouders. In het algemeen waren de cijfers conform verwachting en wist de index daardoor redelijk goed stand te houden. Winst is natuurlijk een belangrijke indicator hoe het met een bedrijf gesteld is. Voor de belegger is het misschien nog belangrijker wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Maar verwachtingen zijn maar theorie en de winst is een hard cijfer. Of valt er ook wel wat af te dingen op de winst zoals die wordt gepresenteerd? De cijfers van beursbedrijven moeten uiteraard worden gecontroleerd door een accountant, maar geeft dat 100% zekerheid?

De winst en de verwachtingen daarin

De winst van een bedrijf dat haar activiteiten niet heeft beëindigd, bevat altijd ook een aantal verwachtingen en schattingen en is daardoor beïnvloedbaar. De accountant die verantwoordelijk is voor een verklaring van getrouwheid bij de cijfers zal objectief zijn, omdat dit ook in zijn belang is. Maar ook een accountant kan niet in de toekomst kijken.

Het beste voorbeeld hoe de winst afhankelijk kan zijn van schattingen en verwachtingen bleek het afgelopen kwartaal bij de twee grootbanken: ING en ABN Amro. De winst van ING viel mee, al werd de bank daar niet echt voor beloond op de beurs. Een belangrijk onderdeel van de relatief hoge winst was het feit dat ING het afgelopen kwartaal een bedrag van bijna € 50 miljoen kon laten vrijvallen uit de voorziening voor mogelijk oninbare leningen. De winst van ABN Amro viel beleggers koud op het dak en het aandeel moest een fikse veer laten. U raadt nu misschien de reden al. Inderdaad moest de bank een behoorlijk bedrag extra reserveren voor de ‘stroppenpot’. Meer dan € 200 miljoen werd voorzien voor mogelijke tegenvallers. En hoewel in beide gevallen de samenstellers van het financieel overzicht hun best zullen hebben gedaan, zal toch pas op termijn blijken hoeveel afboekingen er nodig zijn bij beide banken.

Bedrijfsresultaat en cashflow

Afgezien van de winst over een kwartaal rapporteren beursbedrijven ook het bedrijfsresultaat en de cashflow. Ook deze cijfers zijn niet volledig zonder schattingen, maar geven wel meer inzicht in het totale plaatje. Het bedrijfsresultaat is de winst voor aftrek van onder meer bijzondere lasten, zoals de in de vorige alinea genoemde voorzieningen. Met de cashflow kunt u beter beoordelen hoeveel geld er binnenkomt in het bedrijf. Zaken als afschrijvingen en amortisaties worden hierbij niet meegenomen.

Heeft u de cijfers goed op een rijtje? Maak dan de juiste keuze voor een betrouwbare online broker voor al uw trades en kies er eentje op deze site.


Populair bij online brokers