Nederland blijft kredietwaardig


Kredietbeoordelaar Fitch heeft de hoogst mogelijke score voor Nederland gehandhaafd. De AAA (triple A) geeft aan dat Fitch ons land als uiterst betrouwbaar wordt beschouwd om geld aan te lenen. Een grote verrassing is het niet omdat ook Duitsland onlangs de hoogste score behaalde. De outlook voor ons land werd tevens als positief gezien, hoewel daar kanttekeningen bij konden worden gezet. Vanwege de corona-crisis is er behoorlijk extra geleend en de stand op dit moment is circa 56% van het bbp. Omdat de tweede golf nu actief is, bestaat de verwachting dat het percentage boven de 60% zal geraken en dan is een AAA-score eigenlijk niet meer van toepassing. Fitch zag dat echter niet als een reden om de outlook te verlagen.

Forse terugval economie

De Nederlandse economie zal naar verwachting dit jaar een krimp laten zien van 5,1% en dat is bijna ongekend fors. Toch denkt Fitch dat Nederland in Europa hier positief mee zal afsteken in de EU omdat de er grotere flexibiliteit en spreiding is dan in andere landen. Afhankelijk van het verdere verloop van de huidige crisis zou de groei in 2021 ongeveer 3,5 kunnen bedragen. Fitch roemt Nederland verder omdat het een van de weinige landen is waar in het verleden door goed economisch beleid het begrotingstekort weer onder controle kon worden gekregen. Pas is 2022 zullen de gevolgen van de pandemie zijn verdwenen, aldus Fitch.

De strijd tegen eurobonds

In het verslag van Fitch werd niet ingegaan op de mogelijke invoering van eurobonds in de nabije toekomst. Het huidige goede rapportcijfer is echter ongetwijfeld ook voor een deel te danken aan de strijd daar tegen die Rutte heeft gevoerd met maar weinig medestanders. De kracht van de euro en het vertrouwen in deze munt heeft heel veel te maken met de economie in het noordelijke deel van de EU. Vooral de bijna niet aflatende roep om extra geld vanuit Italië is een bron van zorg voor de Unie. Als hieraan wordt toegegeven, zullen landen als Spanje en Frankrijk ook geld willen hebben om aanpassingen van pensioenregelingen en andere bezuinigingen te vermijden. In dat geval zijn eurobonds onvermijdelijk en zal de rente voor alle landen gelijk worden. Geen prettig vooruitzicht voor landen als Nederland en Duitsland in een periode dat de staatsschuld onvermijdbaar oploopt.

Wat denkt u als particuliere belegger over de toekomst van de euro en Nederlandse staatsleningen. Via de betrouwbare online brokers op deze site kunt u ook daarin posities opnemen.


Populair bij online brokers