Mechanisch beleggen


Teneinde spreiding aan te brengen in hun portefeuille kiezen veel beleggers ervoor om met een deel van hun vermogen passief de index te volgen. Het is in feite het navolgen van John Bogle die in 1975 het Vanguard 500 Index Fund oprichtte. Hiermee wilde hij aantonen dat de beste manier om een goede rendement te behalen op een portefeuille eruit bestond om zo min mogelijk kosten te maken en daarom een passieve beleggingsstijl te volgen. Velen zijn John Bogle gevolgd en hebben proberen aan te tonen dat het vrijwel altijd lonender is om voor het basisdeel van de belegging een mandje te vormen met aandelen waarmee de een of andere index wordt gevolgd.

Een schepje er bovenop

Omdat dit passief beleggen vaak plaatsvindt via een beheerder, zijn er ook variaties ontstaan waarbij de beheerder zijn meerwaarde dient te bewijzen door de index die wordt gevolgd te verslaan. Dat wordt uiteraard ook als reden gebruikt om de provisie te verhogen, al dan niet op no cure no pay basis. Hierbij spreken we dan van smart bèta. Om smart bèta te realiseren wordt de index niet meer klakkeloos gevolgd, maar wordt er gepoogd deze te verslaan door iets extra’s toe te voegen. Dat kan een extra fonds zijn, maar ook een andere verhouding tussen de aandelen dan volgens de index of bijvoorbeeld door eerder of later fondsen af te stoten. Hierdoor lijkt deze manier van beleggen al meer op het actieve beheren dat juist door John Bogle werd verfoeid, omdat de extra kosten ten laste zouden gaan van het rendement.

In vrijwel alle indices die zich met mechanisch beleggen bezighouden zitten de FAAAM aandelen opgenomen. Het is bijna onmogelijk om deze te negeren, ongeacht de sector waarop de indexbelegger zich richt. Facebook, Alfabet (Google), Apple, Amazon en Microsoft hebben een gezamenlijke beurswaarde van meer dan $ 3.000 miljard en toonden een winst van $ 109 miljard in het afgelopen boekjaar. Gelet op het enorme gewicht van deze aandelen die een waarde vertegenwoordigen die groter is dan vele nationale beurzen, is het bijna onvermijdelijk dat ze in iedere index worden opgenomen. En daarbij mag de mechanische belegger dan niet kijken naar de fundamentals. Tenslotte is een koers-/winstverhouding zeker niet laag. Het ontstaan van deze beursreuzen die verhoudingsgewijs veel groter zijn geworden dan de vroegere oliereuzen, zou op termijn een invloed kunnen hebben op het passief beleggen dat John Bogle in 1975 niet kon voorzien. Zeker een punt om rekening mee te houden indien u kiest voor deze manier van beleggen.

Kies ook voor spreiding in uw beleggingsstijl

Indexbeleggen is eenvoudig, kost weinig tijd en zorgt voor beperkte kosten. De rendementen kunnen echter ook nooit zo hoog zijn als bij het gebruik van een hefboom. De keuze om deels voor hefboom te kiezen is een zeer persoonlijke en hangt af van uw doelstellingen. Ga in ieder geval altijd wel voor een betrouwbare online broker. Deze vind u in ons duidelijke overzicht!


Populair bij online brokers