Libor-affaire


Met klokkenluiders loopt het niet altijd slecht af

Het is alweer een tijdje geleden, maar wellicht heeft u als particulier belegger ook wel nadeel ondervonden van de Libor-affaire. De belangrijkste klokkenluider op dat punt heeft een beloning gekregen van $ 200 miljoen vanwege zijn aandeel in het aan het licht brengen van het schandaal. Het is de grootste beloning die ooit is betaald volgens de Commodity Futures Trading Commission. Er zijn geen verdere details bekend gemaakt maar volgens insiders gaat het om een voormalig medewerker van Deutsche Bank. De hoogte van de beloning is mede gebaseerd om de enorme omvang van de fraude en het ongeoorloofd handelen van meerdere internationale banken.

Wat was de Libor?

‘London Interbank Offered Rate (LIBOR) is de gemiddelde referentierentevoet waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekt voor een bepaalde termijn’. Het is derhalve een fictieve rente die banken met elkaar afspreken. Maar daarbij blijft het niet, want dit percentage was en is de basis voor ontelbare andere contracten van hypotheken tot de waarde van obligaties op de beurs. Ondanks het grote belang van het percentage was er slechts een klein groepje medewerkers van een aantal internationale banken dat de Libor onderling bepaalde zonder verdere externe controle.

Wat achteraf vrijwel onvermijdelijk leek, was dat er na enige tijd misbruik werd gemaakt van deze ongecontroleerde macht. Zowel voor eigen gebruik als in sommige gevallen voor de bank, manipuleerden de medewerkers jarenlang het tarief. Hoe langer het ongeoorloofd handelen doorging, hoe brutaler de oplichters werden. Een klokkenluider zorgde uiteindelijk voor een groot onderzoek en het einde van de praktijken

De Libor vandaag de dag

Er was een groot aantal banken dat misbruik heeft gemaakt van het ongeoorloofd handelen van hun medewerkers. In Nederland betrof dat de Rabobank. In 2013 moest de bank een boete betalen van € 774 miljoen voor dat gesjoemel aan Europese en Amerikaanse toezichthouders. Andere banken kregen vergelijkbare of hogere boetes voor hun aandeel in de affaire. De beloning voor de klokkenluider moet daar ook aan worden gerelateerd.

De schade die in de financiële wereld is veroorzaakt door de manipulatie is nooit bekend geworden. Gelet op de vele jaren dat het tarief werd beïnvloed, wordt gedacht aan tientallen miljarden. De Libor bestaat nog steeds, maar is nu wel onderhevig aan controle en heeft duidelijk aan belang ingeboet. Ook bij het beleggen zult u deze term minder vaak tegenkomen, ook bij de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers