Wat kunt u als belegger van het vierde kwartaal verwachten?


Tot dusverre is 2017 een goed jaar geweest voor de aandelenbeurzen in het westen. Vooral de eerste 6 maanden lieten een stijging zien waardoor met name in de VS record na record werd gebroken. Europa deed het wat rustiger aan. En in het derde kwartaal ontstond er wat onrust op de beurzen vanwege de gespannen toestand rond Noord-Korea. Beleggers zijn met name ongerust over de woorden van de Amerikaanse president Trump die regelmatig lijkt te suggereren dat zijn land een militaire optie niet langer uitsluit. Ook experts kunnen erg moeilijk inschatten wat een dergelijke actie voor gevolgen op het wereldtoneel zou kunnen hebben.  Toch wist de Nederlandse AEX er in het laatste dagen van het kwartaal nog de hoogste stand van dit jaar uit te persen.

Politiek en renteontwikkeling

De positieve ontwikkeling op de beurzen tot dusverre dit jaar werd natuurlijk vooral gestuwd door de economische groei die na vele jaren weer eens uitbundig is te noemen. Veel beursbedrijven konden hiervan profiteren door aanzienlijk betere resultaten te laten zien. Naar verwachting zal deze trend zich in het vierde kwartaal voortzetten. Maar juist die economisch positieve ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor de centrale banken in de VS en Europa om de marktrente sneller te laten oplopen dan in eerdere instantie was bedoeld. De Bank of England liet onlangs al voorzichtig weten dat in Groot-Brittannië renteverhogingen wellicht eerder aan de orde zullen zijn dan men had gedacht. Zeker gelet op het huidige beursniveau is het niet onaannemelijk dat bij een hogere rentevergoeding veel geld die kant op zal stromen. De afgelopen jaren is die risicoloze weg immers bijna geheel afgesloten door te lage vergoedingen.

Maar misschien liggen de risico’s voor het vierde kwartaal vooral in de politiek. Natuurlijk is het probleem van het Noord-Korea nog steeds actueel en zijn er vrijwel iedere dag nieuwe spanningen te melden. Maar ook dichter bij huis, in Europa althans, zijn er zorgen over met name de afwikkeling van Brexit. De Engelse regering liet onlangs weten dat zij ook een scenario voorbereidt waarin rekening wordt gehouden dat er geen overeenkomst met de EU tot stand zal komen. Natuurlijk is dit verstandige politiek voor het thuisfront, maar in Brussel zullen de wenkbrauwen zijn gefronst na dergelijke uitspraken. Tenslotte is bij beide partijen bekend dat Groot-Brittannië een rekening zal moeten voldoen waarvan alleen de hoogte nog niet bekend is.

Zet de trend door of keert het tij?

De beurzen zijn al in enige tijd aan een opmars bezig en een trend negeren is nooit verstandig. Toch is het de vraag in hoeverre de onzekerheden de twijfels zullen doen terugkeren. Voorzichtigheid lijkt een uitstekende keuze in het vierde kwartaal.


Populair bij online brokers