Kansen voor beleggers in Rusland?


Het zit Trump nog niet mee om de verhoudingen tussen de VS en Rusland te verbeteren, ondanks zijn pogingen om met Poetin tot overeenstemming te komen op een aantal punten. Zo werd het aantal sancties tegen Rusland uitgebreid, ondanks verzet van Trump. Maar hij kon zich niet verzetten tegen een grote meerderheid van de volksvertegenwoordigers in het congres en de senaat. Dat zou later te veel problemen opleveren, dus boog Trump en accepteerde hij deze beslissing tegen zijn eigen wens in. Het maakt in ieder geval wel duidelijk dat Trump in de VS meer rekening moet houden met zijn parlement dan Poetin in zijn land hoeft te doen.

Rusland meer dan olie?

De recessie in Rusland is erg diep geweest, als een combinatie van de sancties van het westen en de ineenstorting van de olieprijs. Vele kwartalen heeft Rusland de economie zien krimpen en moest er ook door de overheid fors worden bezuinigd. Inmiddels lijken de problemen echter deels overwonnen. De groei in het laatste kwartaal (op jaarbasis) bedroeg 2,5 % en dat is het beste cijfer in 3 jaar tijd. Voor heel 2017 verwacht het Russische Ministerie van Economische Zaken ook een dergelijke stijging. De Centrale Bank van het land is iets voorzichtiger, maar is ook overtuigd van een groei die een einde zal maken aan de recessie.

De economie kromp in 2014 en 2015 zeer fors en stabiliseerde enigszins in 2016. Nu lijkt de weg naar groei weer ingezet en dan is toch een bijzondere prestatie, omdat de sancties niet zijn verminderd of zelfs zijn uitgebreid en ook de olieprijs (en de inperking van de productie) heeft nog geen echt herstel getoond. Derhalve heeft Rusland de huidige groei vooral aan andere zaken van de economie te danken. Rusland heeft al meerdere jaren de intentie om de oliegelden, behalve voor een verbetering van de leenstandaard in het land, ook in te zetten van een verbetering van de economie in het algemeen en de infrastructuur in het bijzonder. Nog steeds zijn er weinig exportproducten waarin Rusland uitblinkt, behoudens wellicht wapens, maar er zijn andere delen van de economie die zijn verbeterd. De landbouw is inmiddels behoorlijk gemoderniseerd en verder vormen de visserij en de bosbouw inmiddels belangrijke bronnen van inkomsten. Daarnaast zijn de chemische industrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie in ontwikkeling en worden die steeds belangrijker. Hierdoor is het mogelijk dat de gemiddelde Rus zijn hogere inkomen ook kan besteden aan binnenlandse producten, terwijl het land ook voor buitenlandse investeerders steeds interessanter wordt.

De toekomst

Voor de recessie van 2014 steeg de economie jaarlijks bijna 6,5% mede door de toename van de olieprijzen. Zover is het nog niet, maar wellicht is de Russische beurs voor de avontuurlijke belegger ook weer een optie.


Populair bij online brokers