Rutte III en de belegger


Er wordt steeds meer bekend over de financiële plannen van het kabinet Rutte III dat nu toch echt in de steigers lijkt te staan. Natuurlijk zijn ook beleggers nieuwsgierig wat met name de belastingplannen van de aanstaande regering voor hen te betekenen hebben. Helaas moet tot dusverre worden geconstateerd dat er weinig zaken in de plannen van Rutte III lijken te zijn opgenomen die door beleggers met gejuich zullen worden begroet. In ieder geval lijkt de gehate vermogensrendementsheffing nauwelijks te worden aangepast.

Vermogensrendementsheffing, onrechtvaardigheid ten top

Maar weinig landen kennen een ‘vermogensbelasting’ die zoveel opbrengt voor de schatkist als Nederland. Dat is natuurlijk ook logisch, omdat het als onrechtvaardig wordt gezien dat belasting wordt geheven over bezittingen (het privévermogen) dat men heeft verworven, nadat over de inkomsten waarmee dat is opgebouwd al eerder inkomstenbelasting is betaald. Door de vermogensbelasting om te bouwen naar een vermogensrendementsheffing werd deze onrechtvaardigheid slechts schijnbaar weggenomen. Immers gaat deze  belastingheffing uit van een fictief rendement dat behaald wordt over het vermogen en worden dus in theorie slechts de inkomsten uit vermogen belast. Maar juist door het rendement vast te zetten op een fictief percentage werd de regeling nog onrechtvaardiger. Voor spaarders betekent de regeling nu al jaren dat hun vermogen wordt uitgehold door inflatie en belasting, omdat de spaarrente al tijden de nul-grens nadert. Maar ook voor beleggers is het frustrerend dat zij in principe verplicht worden dat fictieve rendement minimaal te benaderen om de belastingheffing op een redelijk peil te houden. En voor het extra risico dat beleggers nemen, is geen enkele voorziening getroffen ingeval het tot negatieve resultaten leidt. Voor de overheid is de vermogensrendementsheffing in zijn huidige vorm een win-winsituatie die zowel spaarders als beleggers frustreert. Van Rutte III lijkt men op dit punt echter niets te verwachten te hebben.

Ook op een ander punt laat Rutte III zich niet onbetuigd. De ‘wet Hillen’ lijkt te gaan sneuvelen. Dat betekent dat u, mocht u in het gelukkige bezit zijn van een eigen woning zonder hypotheek, daar binnenkort belasting over moet betalen. Een nieuwe vermogensbelasting lijkt daarmee te zijn geboren.  

Een positief puntje tot slot

Rutte III lijkt besloten te hebben de winstbelasting voor bedrijven (vennootschapsbelasting) fors te verlagen. Dat is goed nieuws voor beursbedrijven die belasting betalen in ons land en dus ook voor beleggers. Bovendien houdt en krijgt Nederland hierdoor wellicht een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, en daarbij eventueel ook nieuwe beursbedrijven.


Populair bij online brokers