Is de S&P 500 nog wel veilig?


De S&P 500 wordt de meest betrouwbare index genoemd van de Amerikaanse effectenmarkt en daarmee eigenlijk van de wereld. De index is samengesteld uit de 500 grootste Amerikaanse fondsen gemeten naar marktkapitalisatie en wordt opgemaakt door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Door de brede samenstelling is dit de index bij uitstek voor experts en beleggers die zich richten op de Amerikaanse markt. Bij het publiek en de pers is de Dow Jones beter bekend, maar deze vormt een minder goede indicator vanwege het beperktere aantal opgenomen aandelen. De S&P bestaat al sinds 1957, al zaten er oorspronkelijk slechts 233 aandelen in. Belangrijk is dat de S&P 500 niet gelijk gewogen is, er is overigens ook een versie waarbij ieder aandeel 0,2% van de index bepaalt. In de originele index is er echt sprake van een weging naar gelang de marktkapitalisatie tot een bepaald maximum.

FAANMG wordt steeds groter

De Amerikanen hebben een grote voorkeur voor afkoringen en dat geldt ook voor de grootste aandelenfondsen ter wereld. FAANMG staat voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft en Google. Inderdaad een rij namen die klinken als een klok. Deze aandelen, die allen uit de technologische hoek komen, zijn de afgelopen jaren goed geweest voor maar liefst 50% van de stijging van de index, terwijl ze in marktkapitalisatie ‘slechts’ 15% vertegenwoordigen. Het enorme succes van juist deze aandelen lijkt veel te maken te hebben met het feit dat beleggers risico zijn gaan mijden na de forse stijgingen van de afgelopen tijd. Men lijkt daarbij te zoeken naar een gegarandeerd rendement, ook in de vorm van koerswinst, en dat lijken deze fondsen te kunnen bieden. Maar juist die jacht op zekerheid in een beperkt aantal fondsen lijkt te zorgen voor een constante toestroom van kapitaal, waardoor het effect ontstaat dat deze ‘zoekers naar zekerheid’ zelf mede de aanleiding lijken te zijn geworden voor de forse koersgroei van FAANMG. Dat lijkt een mogelijke bubbel te veroorzaken, terwijl de beleggers deze juist wensen te vermijden. Op een moment dat velen verwachten dat de bullmarkt, die al bestaat sinds 2008, tot een einde zal komen, heeft de grote belangstelling voor deze fondsen een zelfversterkend effect dat juist grote klappen zou kunnen betekenen voor wie nu nog instapt.

Profiteert u van de huidige ontwikkeling

Wellicht liggen er roerige tijden in het vooruitzicht als de bullmarkt inderdaad tot een einde komt. Ook bij de S&P 500 liggen er dan goede kansen voor avontuurlijke beleggers met hefboom. Gebruik altijd wel een betrouwbare online broker wanneer u gaat online beleggen.


Populair bij online brokers