Is de magie verdwenen?


Eind december van dit jaar steeg de rente op de Amerikaanse obligaties met een looptijd van meer dan 10 jaar boven de 3%. Dit percentage is een van die magische grenzen in de financiële wereld op basis waarvan er reacties worden verwacht in de rest van de markt. Toch is er de afgelopen maanden rust geweest op de diverse markten en lijkt het erop dat ditmaal het bereiken van het kantelpunt onopgemerkt voorbij zal gaan. Het is in ieder geval wel een bijzonder moment omdat het 10 jaar geleden is dat de rente op 10-jaarsleningen zo hoog is geweest. Ook is het maar liefst 40 (!) jaar geleden dat de rente zo snel is gestegen als in de afgelopen periode. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat de rente op korte leningen die op langere lijkt te benaderen. De curve lijkt steeds krapper te worden.

Waarom stijgt de rente momenteel zo snel?

In het verleden was een felle stijging van de rente een aanwijzing dat beleggers een groei verwachten van de Amerikaanse economie. Groei leidt immers tot investeringen en de financiering hiervan maakte het aanbod duurder. Dat wil zeggen dat de rente wel omhoog moest en in een hoog tempo. Maar de Amerikaanse economie is al aan een periode van groei bezig die de op één na langste is na de Tweede Wereldoorlog. Experts verwachten dan ook eerder een omslag en een afname van de groei dan een voortzetting of versterking hiervan.

Ook een verwachte toename in de inflatie was voor beleggers vaak een reden om een hogere rente te vragen op langlopende leningen. Het gaat tenslotte om het nettorendement. Maar ook de inflatie lijkt momenteel niet de aanleiding te zijn voor de rentestijging. De inflatie zit nog steeds niet op een normaal niveau en de toename ervan lijkt af en toe te stokken.

Kenners denken daarom dat deze stijging wellicht verband houdt met de belastingverlagingen van Trump. Deze zullen naar verwachting de toch al enorme staatsschuld nog verder doen toenemen. Voor het daardoor toegenomen risico willen beleggers worden beloond.

Oplettendheid van alle beleggers gevraagd

Het is vooral van belang voor beleggers dat zij de ontwikkeling van de curve van de lange en korte rente in de gaten zullen houden. Mocht de korte rente hoger worden dan de lange (een omgekeerde curve) dan is een recessie zeker niet onmogelijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat het in het verleden soms nog 2 jaar duurde voordat de recessie optrad. Wilt u zich met posities beschermen tegen de ontwikkelingen op de markt of daar juist van profiteren, overweeg dan eens producten met hefboom. Op deze site vindt u een aantal betrouwbare online brokers die een ruim assortiment hebben.


Populair bij online brokers