Inflatie is terug in de VS


Het is inmiddels vele jaren geleden dat inflatie een factor was waarover beleggers zich zorgen maakten. Het leek er zelfs op dat dit verschijnsel, ondanks pogingen van de FED om op een aanvaardbaar percentage van geldontwaarding te komen, tot het verleden was gaan behoren. De laatste jaren werd de angst steeds groter dat deflatie zou gaan optreden in de westelijke wereld. De verlammende effecten daarvan zijn goed te bestuderen geweest in Japan. Dat land is nog steeds niet hersteld van een lange periode van deflatie of een volledig gebrek aan inflatie die de economie volledig in de greep heeft gehouden. Wat zijn de oorzaken van de huidige inflatie in de VS en zal die zich doorzetten? En wat betekent inflatie voor de belegger?

Een handelsoorlog zwengelt inflatie aan

Protectionisme kan leiden tot een handelsoorlog, die momenteel lijkt los te breken tussen de VS en China. Dit zorgt meestal voor een sterk opwaartse druk op inflatie. Economen vermoeden ook steeds meer dat de afnemende inflatie in de afgelopen periode alles te doen heeft met de vrije wereldhandel die ervoor heeft gezorgd dat de prijzen, behalve door innovatie, door verplaatsing van de productiecentra niet langer omhoog gingen, zoals in de 20e eeuw eigenlijk gebruikelijk was. Het effect dat de onevenwichtigheid van bepaalde handelsrelaties heeft op de waarde van de valuta is daarbij nog niet echt duidelijk. Gelet op het enorme handelsoverschot dat China heeft ten opzichte van de VS zou een hogere yuan ten opzichte van de dollar logisch zijn. Dat dit niet is gebeurd, heeft wellicht te maken met het ingrijpen van de centrale banken in beide landen en de onzekerheid over de koers van het nog steeds communistische China.

Een krappe arbeidsmarkt is prijsopdrijvend

De Amerikaanse economie groeit de laatste jaren weer en groei gaat meestal hand in hand met inflatie. Dat is vooral het geval als er krapte is op de arbeidsmarkt. Lonen zullen nu eenmaal sneller stijgen als werkgevers moeten concurreren om werknemers te vinden en/of te behouden. In het verleden was men regelmatig bevreesd voor een loon-/prijzenspiraal, zodra er tekorten op de arbeidsmarkt ontstonden. Momenteel bedraagt het werkeloosheidspercentage in de VS rond de 4% en dat is precies de grens die economen aanhouden. Een lager percentage zal tot een snellere stijging van de lonen leiden. Er zal dus extra aandacht zijn voor de het aantal nieuwe banen dat iedere maand wordt gemeten in de VS.

Wat betekent inflatie voor beleggers?

Inflatie betekent bijna altijd dat de volatiliteit op de aandelenbeurzen zal toenemen. Dat wil beslist niet zeggen dat de koersen dan per se in neerwaartse richting zullen gaan bewegen. Ziet u de toekomst rooskleurig in of juist niet? Kies altijd voor een betrouwbare broker, wanneer u zich op de beurs begeeft.


Populair bij online brokers