Hoe wordt een index eigenlijk opgebouwd?


Dagelijks zien we als belegger de diverse indices voorbijkomen en trekken vaak op basis daarvan conclusie voor ons beleggingsgedrag. Misschien belegt u via een hefboom met bijvoorbeeld gebruik van dfc contracten of binaire opties. Maar natuurlijk kunt u ook in de aandelen beleggen die deel uitmaken van de index met of zonder hefboom. In Nederland kennen we de AEX, maar in Europa zijn het de grotere beurzen die het beeld bepalen. Via Euronext horen de Amsterdamse en Brusselse beursbedrijven tot deze pan Europese beurs met als zetel Parijs en als belangrijkste index de CAC 40.

De CAC 40

De Cotation Assistée en Continu omvat de 40 belangrijkste Franse beursfondsen. Ook deze Europese beursindex is van recente datum en begonnen in 1988. De index startte op 1.000 punten en staat vandaag de dag boven de 5.000. De herweging vindt vier keer per jaar plaats. Dat gebeurt altijd op de 3e vrijdag van de maanden maart, juni, september en december. Ook in Nederland is het gebruikelijk om de Franse uitspraak te kiezen voor deze beurs, derhalve CAC quarante. Net als in andere landen zijn er in Frankrijk kleinere indices waar bedrijven in opgenomen worden die niet groot genoeg zijn voor de CAC 40 of die daaruit wegvallen.

Opname in de CAC40

Om in de hoofdindex te worden opgenomen beoordeelt men een beursbedrijf op basis van een aantal criteria. Marktkapitalisatie geeft aan hoe groot het bedrijf is door de het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de koers. In de index worden de bedrijven gerangschikt op basis van dit criterium. Maar ook de vrije marktkapitalisatie speelt een rol. Indien van een bedrijf dat qua grootte wel voldoet om in aanmerking te komen voor de index, te weinig aandelen vrij verhandelbaar zijn, kan dat aanleiding zijn om het fonds in een ‘kleinere’ index op te nemen. Het derde criterium heeft niet zozeer met de grootte van het bedrijf te maken, maar met de verhandelbaarheid van de aandelen. Is de prijs van een individueel aandeel bijvoorbeeld zo hoog dat die niet echt bereikbaar is voor de gemiddelde belegger, waaronder particulieren, dan wordt het fonds ook niet in de hoofdindex in Frankrijk opgenomen. De invloed van een individueel fonds wordt bepaald door de grootte van het bedrijf, maar er is daarin een beperking. Indien een bepaald bedrijf meer dan 15% zou uitmaken van de totale waarde van alle fondsen wordt die waarde afgekapt op 15%. Momenteel bepalen echter de twee grootste fondsen de index voor ongeveer 10% (Total en Sanofi).


Populair bij online brokers