Grote medische apparaten in opmars


Innovatieve bedrijven die medische apparatuur maken, kunnen uitstekende jaren tegemoetzien. De gezondheidszorg wordt steeds duurden en een nieuwe generatie van medische apparaten moet zorgen voor een verlaging van de kosten. Vooral door betere scanners kunnen chirurgische ingrepen steeds efficiënter worden gedaan. Robots worden door de technologische ontwikkeling steeds beter en kunnen dure menselijke arbeid beter en sneller doen. Op die manier snijdt het mes ook aan beide kanten. De betere scanners stellen betere diagnoses en de robotica kan minder invasief de operatie uitvoeren. In deze sector kan men ook zeker zijn dat de ontwikkeling nog vele jaren zal doorgaan. De vergrijzing is immers in grote dele van de wereld onvermijdelijk.

Draagbare medische apparaten steeds efficiënter

Er zijn een aantal ontwikkelingen die het leven van de patiënt prettiger maken en daarnaast de kosten van de gezondheidszorg fors omlaag kunnen brengen. Hierbij valt te denken aan de insulinepompjes voor diabetici en de draagbare echoapparaten. Diabetici kunnen hierdoor zeker zijn van een constante juiste hoeveelheid insuline. Een draagbaar echoapparaat kan in een huisartsenpraktijk worden gebruikt om daar echo’s te maken. Dat kan een grote besparing opleveren ten opzichte van een bezoek aan een ziekenhuis.

Een groot voordeel voor beleggers in medische apparatuur is dat deze niet worden aangeschaft door consumenten met alle wispelturigheid die hen eigen is. Medische apparaten worden aangeschaft door besturen van ziekenhuizen of medici. Hierdoor is de investeringsbeslissing vaak rationeel en kan een bedrijf daarop vertrouwen voor een langere periode.

Verwachte groei in de nabije toekomst

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau BCC Research zal de sector medische apparaten de komende jaren minstens 7,5% groeien. Dat is een voorzichtige schatting, omdat de sector in de afgelopen periode voor een veel uitbundiger groei heeft gezorgd. In het afgelopen jaar werd een stijging gerealiseerd van 30,6%.

Toppers in het afgelopen jaar

Vooral in de VS zijn bedrijven in deze sector te vinden die het bovengemiddeld goed hebben gedaan. 

ABIOMED Inc. richt zich vooral op producten voor hartpatiënten. Het aandeel liet een stijging zien van meer dan 100%. Dat is ook gepresteerd door Align Technology Inc. Door innovatieve producten op de markt te brengen voor tandcorrectie verdubbelde de koers in een jaar tijd. Natuurlijk mag onze nationale trots Philips niet aan dit rijtje ontbreken. De stijging van de koers was misschien niet zo spectaculair als de voorgaande bedrijven, toch was die meer dan 12%.

Wilt u in deze sector rendement halen, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.


Populair bij online brokers