Flexibiliteit is alles


Microsoft kwam deze week overal prominent in het nieuws met de mededeling dat het bedrijf wereldwijd 3.000 medewerkers zal ontslaan op de salesafdeling. Meestal is een dergelijke mededeling onderdeel van een reorganisatie bij een bedrijf dat in de problemen verkeert. Bij Microsoft is dat echter niet het geval. Het bedrijf gaat meer inzetten op de online wereld en daar passen deze vaste medewerkers minder goed bij.

Een verloren strijd?

Het kabinet Rutte 2 heeft onder aanvoering van minister Asscher (Sociale Zaken) een poging gedaan om vaste banen te bevorderen, dit lijkt echter mislukt. Ook de FNV probeert via de CAO vaste arbeidscontracten te stimuleren. Hiertoe heeft de FNV onder meer het idee geopperd om een robotbelasting in te voeren. Dit zou de ontwikkeling van het vervangen van menselijke arbeid door robots moeten afremmen. Het lijkt een zinloze poging. Werknemers kiezen nu eenmaal graag voor de relatieve zekerheid van een vaste baan. Maar ondernemers zien dat de aandacht steeds meer wordt gericht op de digitale wereld. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, het internet of things en big data.

Ook de kleinere werkgevers zien dat overal een ontwikkeling plaatsvindt die resulteert in digitalisering. Dit geldt bijvoorbeeld niet alleen voor banken, maar ook supermarkten proberen hun fysieke winkels zoveel mogelijk te automatiseren. Ook de kleinere onderneming zal mee moeten in deze ontwikkeling die tevens betekent dat een groot deel van de menselijke arbeid flexibel zal moeten zijn. De concurrentie wordt steeds harder en internationaler en dat is ten dele op te vangen met een flexibele schil. Terwijl dit percentage in Nederland momenteel ongeveer 25% bedraagt, verwachten experts dat het binnen een aantal jaren zal oplopen naar minstens 40%. Via de overheid of de vakbonden proberen deze ontwikkeling te stoppen is niet zinvol, omdat de concurrentie met buitenlandse aanbieders dan onmogelijk zal worden.

Beleggen in flexibiliteit?

De ontslagronde bij Microsoft is ook een waarschuwing voor beleggers om de trend naar flexibilisering van arbeid niet te missen. Beursbedrijven die deze slag missen, zullen in de nabije toekomst niet langer in staat zijn de druk van de online wereld te weerstaan. Bedrijven die in staat zijn nieuwe concepten te ontwikkelen waardoor zij flexibele werknemers aan zich kunnen binden, hebben de toekomst. Het is derhalve zeer aanbevelenswaardig om het nieuws op dit punt aandachtig te volgen ten behoeve van beleggingsbeslissingen. Heeft u de keuze gemaakt, beleg dan uitsluitend bij een betrouwbare online broker.


Populair bij online brokers