EU: kansen in de dienstensector?


Veel beleggers blijven vaak binnen de EU als het gaat om het grootste deel van hun effectenportefeuille. Dat kan via de beleggingsproducten van de betrouwbare, online brokers op deze site hoewel die ook mogelijkheden bieden buiten dit continent. Er lijkt zwaar weer op komst voor Europa en dat de onzekerheid met betrekking tot Brexit en handelsconflict tussen de VS en China daarbij een belangrijke rol spelen, is wel duidelijk. Vooral de (zware) industrie lijkt het te moeten ontgelden en dan worden de blikken al gauw op Duitsland gericht. De maandelijkse indexcijfers van de inkoopmanagers laten al sinds begin 2019 een dalend beeld zien. Duitsland zit inmiddels onder de grenswaarde van 50 en laat daarmee krimp zien. Binnen de EU is zwakte van Duitsland op dit punt genoeg om de hele eurozone in de problemen te krijgen. Ook de export uit Duitsland baart zorgen omdat deze in april daalde met 0,5%. De export van Duitse producten naar Groot-Britannië daalde met maar liefst 22%. Dat had zeker te maken met voorraadvorming aan de vooravond van Brexit. Toen Brexit werd uitgesteld moesten Britse bedrijven het overaanbod eerst weer wegwerken. Maar het geeft een idee van de mogelijke gevolgen van de komende Brexit.

Dienstensector vaak over het hoofd gezien

Beleggers zien diensten vaak over het hoofd. Ze zijn nu eenmaal niet tastbaar en het is moeilijk om daar de regionale trots voor de voelen zoals die vaak geldt voor fysieke producten. Het vakmanschap bij diensten is iets dat minder vanzelfsprekend voor het voetlicht komt. Toch maakt in de Eurozone de industrie maar 25% uit van de economie. Het is daarom niet altijd logisch dat de media zoveel aandacht hebben voor dit beperkte deel van de moderne economie en de somberheid daaraan ontleden.

De nieuwe portefeuille

 Het verouderde beeld dat het ‘maken van dingen’ veel belangrijker is dan het verlenen van diensten is in de Eurozone nog veel duidelijker dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar enkele van de grootste beursbedrijven niets meer produceren maar uitsluitend diensten verlenen. In de EU bestaat inmiddels 75% van het BBP uit dienstverlening. Dat is iets dat ook beleggers vaak onderschatten. Met die dienstverlening gaat het ook in 2019 beslist niet slecht. De totale huishoudelijke uitgaven waaronder vooral diensten nam in 2019 volgens de meest recente cijfers toe met 2,1% op jaarbasis. Wellicht is het voor u als belegger ook de hoogste tijd om de kracht van de dienstensector in de EU te ontdekken en een plaatsje te gunnen in uw portefeuille?


Populair bij online brokers