Energietransitie niet te stoppen


Donald Trump kreeg bijna de hele wereld over zich heen door te verklaren dat de VS zich zal terugtrekken uit het klimaatakkoord van 2015 dat in Parijs werd gesloten. De Nederlandse minister Koenders opperde zelfs dat de verhouding met de traditionele bondgenoot door dit besluit zou moeten worden herzien. Hoewel Trump in het verleden heeft aangegeven dat hij niet in klimaatverandering gelooft, is dat niet de belangrijkste reden voor dit besluit. Via zijn woordvoerder liet Trump dan ook weten dat de VS wel degelijk op het milieu zal passen. Het zich terugtrekken uit het akkoord betekent niet dat de VS zich niet meer om het milieu zal bekommeren.

Geld als belangrijkste reden

De basis van de akkoorden van Parijs is dat de rijke landen zeer grote bedragen dienen bij te dragen om de genoemde doelstellingen te realiseren teneinde de gevolgen van de klimaatveranderingen te beperken. Het is niet voor niets dat grote vervuilers, zoals China en India, zich slechts bij het akkoord aansloten nadat duidelijk was geworden waar het (grootste) deel van het geld vandaan zou moeten komen. En natuurlijk zou de rekening vooral door de VS de moeten worden betaald. Dit is de belangrijkste reden dat Trump terug wil komen op de afspraken. Het is dan ook zeer verklaarbaar dat de reacties wereldwijd zeer fel zijn. Het is niet zozeer de rol van de VS als toekomstige vervuiler die wordt gevreesd, het is eerder dat de financiële basis onder het akkoord lijkt te zijn verdwenen. Indien de rest van de wereld het akkoord zonder de VS wil uitvoeren zal daar veel extra geld voor nodig zijn.

Schonere energiebronnen zijn onvermijdelijk

Ondanks alles wat er momenteel wordt gezegd over de gevolgen van de beslissingen van Trump, moet ook duidelijk zijn dat het onvermijdelijk is dat men in de nabije toekomst meer gebruik zal maken van schonere energiebronnen. Het is dan ook niet verbazend dat een oliereus als Shell zich al richt op de tijd dat de vraag naar olie en gas zal gaan afnemen. Ben van Beurden, topman van Shell, heeft hier ook duidelijke gedachten over, die hij tijdens een bijeenkomst in St. Petersburg onlangs duidelijk maakte. Volgens hem zal de vraag naar olie vanaf 2030 gaan afnemen. Voor gas verwacht hij dat dit vanaf 2050 zal gebeuren. Indien zijn woorden werkelijkheid worden, zal dit een positief effect hebben op het milieu, dat vergelijkbaar zou zijn met de plannen in de akkoorden van Parijs. Voor beleggers is het zeer belangrijk om zich ook terdege te verdiepen in de energietransitie om deze slag niet te missen. Kies altijd een betrouwbare online broker voor uw beleggingen.


Populair bij online brokers