Duitsland, financiële hub voor bitcoin?


Beleggers in de bitcoin mogen niet mopperen over het koersverloop in de eerste maanden van 2020. Een forse stijging van 20% werd gevolgd door een kleine terugval, maar op moment van schrijven van deze tekst staat de cryptomunt op een alleszins interessante koers van rond de $ 9.500. Het zijn nog steeds spannende tijden voor de houders van cryptomunten in de EU. AMLD5 is een Europese richtlijn die per 1 januari 2020 is ingegaan. Hoewel deze en vroegere richtlijnen vooral maatregelen voorschrijven met betrekking tot het voorkomen van witwassen, is er ook een focus op verscherpt toezicht op de aanbieders van cryptodiensten. Aan de lidstaten wordt echter overgelaten hoe men dit wil realiseren.

Heeft Nederland een verkeerde richting gekozen?

De Nederlandse regering heeft haast gemaakt met de regelgeving op dit gebied. Door scherp toezicht te eisen met de daarbij behorende kosten heeft ons land aanbieders van cryptodiensten over de grens gejaagd. Een aantal is gestopt met de handel en een aantal heeft voor de zekerheid de vestigingsplaats verlegd naar buiten de EU. In hoeverre de Nederlandse overheid grip kan krijgen op de handel in bitcoins van burgers hier ten lande is nog maar zeer de vraag. Wellicht had de Nederlandse regering gerekend op vergelijkbare maatregelen in de andere EU-landen. Dat blijkt voorlopig een misrekening omdat onze oosterbuur een heel andere koers lijkt te gaan varen.

Geld verdienen aan de bitcoin

De richtlijn biedt ook de mogelijkheid om cryptomunten en tokens op dezelfde manier te behandelen als obligaties en aandelen. Hierbij worden de cryptomunten derhalve niet langer als valuta gezien maar als beleggingsproducten. Het wordt daardoor voor Duitse banken mogelijk om deze waarden te kopen, verkopen en bewaren. Op de verkoop van deze assets zijn dan dezelfde richtlijnen van toepassing die gelden voor aandelen. Een aantal private Duitse banken heeft (vermogende) cliënten al de optie geboden om ook cryptomunten en tokens te kopen. Insiders verwachten dat binnenkort ook de handelsbanken zullen volgen voor de gemiddelde klant. De interesse van de banken valt daarbij te verklaren uit de simpele behoefte om geld te verdienen en nieuwe bronnen aan te boren. Het blijft echter de vraag of deze ontwikkeling een acceptatie inhoudt van het fenomeen cryptomunt. Het blijft immers voor een overheid niet mogelijk om controle uit te oefenen op deze assets in tegenstelling tot aandelen. Pas er er jurisprudentie ontstaat zal er meer duidelijk komen over de positie van de bitcoin en andere munten.

Als u indirect in de bitcoin wil beleggen, kan dat ook via de beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers