DNB uit zorgen over Nederlandse banken


In een recent gepubliceerd rapport uit De Nederlandse Bank zorgen over de winstgevendheid van de grote banken in ons land: ABNAMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Voor alle vier banken is de lage rente een probleem omdat deze de voornaamste bron van inkomsten is.

Sinds de kredietcrisis van 2008 is de rente steeds lager geworden. Dat legde een grote druk op de winstgevendheid van de banken. Zeker als er ook afgeschreven moest worden op zakelijke leningen. Maar juist op dat gebied hebben de banken de afgelopen jaren goed kunnen scoren. Afgezien van een aantal buitengewone lasten, kon de winstgevendheid om die reden op peil worden gehouden of zelfs verbeterd.

Hoe ziet de nabije toekomst eruit?

In de VS lijkt een renteverhoging in 2022 aanstaande. De Fed heeft aangekondigd de inkoopprogramma’s van obligaties op termijn te verminderen. Daarnaast zal de marktrente voorzichtig en met enkele stapjes worden verhoogd. Het is een aankondiging die al meerdere jaren is gedaan maar telkens weer werd ingetrokken uit angst dat de economie daardoor te hard zou worden geraakt. Indien de rente in de VS daadwerkelijk omhoog gaat, ligt het niet in de verwachting dat dit ook zal gebeuren in het eurogebied. De ECB zal vooralsnog geen poging doen om de rente te verhogen. Dit ondanks de toenemende inflatie. Om die reden verwacht DNB dat de rente-inkomsten van de grote banken in ons land ook de komende jaren niet zullen stijgen. De winstgevendheid zou dan een probleem kunnen worden door kredietverliezen. De DNB stelt de volgende maatregelen voor:

  • Kostenbesparing

De realiteit is echter dat de banken de laatste jaren al fors hebben bezuinigd. Met name het aantal vestigingen en daarmee op medewerkers. Zelfs middelgrote steden moeten het vaak al zonder kantoor doen. Dat heeft uiteraard ook te maken met bankieren via internet, maar in hoeverre er nog rek zit in bezuinigingen is de vraag.

  • Verzekeringen verkopen

Om te kunnen concurreren met de verzekeraars zouden banken juist weer moeten investeren in het persoonlijk contact met consumenten dat ze hebben opgegeven door het sluiten van een groot aantal vestigingen. Voor het online verkopen van verzekeringen zijn er ook voldoende partijen met voorsprong,

  • Het geven van beleggingsadviezen

Gelooft u als particuliere belegger in een succesvolle rol als beleggingsadviseur door de grote banken? Die tijd lijkt inmiddels ver achter de rug.

Het lijkt erop dat de banken in ons land een andere weg zullen moeten kiezen dan dit wat ongenuanceerde advies van DNB. Beleggen in banken is ook mogelijk via de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers