Dividendbelasting, ontstaat er een rel?


Rutte III overweegt de dividendbelasting af te schaffen in de komende kabinetsperiode en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de oppositie. Ook de regeringspartijen zetten hun vraagtekens bij deze maatregel. De meeste binnenlandse beleggers zullen hun schouders ophalen, omdat de maatregel eigenlijk geen invloed heeft op de opbrengst die zij per saldo overhouden als ze dividend ontvangen. De ingehouden dividendbelasting kan immers weer volledig worden verrekend met de inkomstenbelasting, zowel in box 1 als in box 3. Ook voor bedrijfsmatige beleggingen geldt dat dividendbelasting kan worden verrekend met verschuldigde vennootschapsbelasting en derhalve ook geen gevolgen heeft voor het behaalde rendement.

Omdat voor binnenlandse belastingplichtigen de dividend slecht een voorheffing is, heeft deze geen invloed op de heffing van belasting door de overheid. Bij buitenlandse belastingplichtigen kan de situatie anders zijn. Veel landen kennen namelijk geen mogelijkheid om bronbelasting te verrekenen en deze inhouding blijft dan ook in de schatkist.   

Lobby van multinationals?

Verrekening van Nederlandse dividendbelasting is in het buitenland niet altijd mogelijk en dat beperkt de aantrekkelijkheid van multinationals die een ruimhartig dividendbeleid voeren en ook veel aandelen elders in de wereld hebben geplaatst. Het gerucht gaat dan ook dat een aantal grote Nederlandse beursbedrijven in de kabinetsformatie heeft aangedrongen op afschaffing van dividendbelasting om de aandelen ook in het buitenland aantrekkelijk te maken. Met name Unilever en Philips worden regelmatig genoemd in dit verband. Het woord lobby is daarbij wellicht erg mild gekozen, omdat de geruchten ook zeggen dat beide bedrijven zouden hebben gedreigd om het hoofdkantoor en dus de fiscale zetel te verplaatsen uit ons land, indien het nieuwe kabinet niet aan deze wensen tegemoet zou komen. Met name dat laatste verhaal doet natuurlijk erg denken aan een lichte vorm van legale chantage die door de oppositiepartijen zeer hoog wordt opgenomen. Door de regering is dit overigens bevestigd noch ontkend. Het heeft echter wel de discussie over lobbyen in ons land weer op de kaart gezet.

Worden Nederlandse aandelen internationaal meer aantrekkelijk?

Het afschaffen van de dividendbelasting zal de Nederlandse schatkist naar verwachting € 1,4 miljard gaan kosten. Dit bedrag zal vrijwel geheel ten goede komen aan buitenlandse beleggers. Met name Nederlandse beursbedrijven die ruimhartig dividend uitkeren zullen dus aantrekkelijker worden qua dividendrendement voor buitenlandse aandeelhouders. Wie denkt dat Rutte III deze maatregel ondanks het huidige verzet zal doorzetten, kan eventueel met hefboom van deze potentiële stijging profiteren. Kies dan altijd voor een betrouwbare online broker bij het aangaan van online beleggen.


Populair bij online brokers