De strijd om de supercomputer


Inmiddels duurt de strijd om de supercomputer al bijna 20 jaar en zijn er 3 partijen die daarbij betrokken zijn: IBM, Google en Honeywell. De quantumcomputer moet een rekencapaciteit krijgen die normale computers verre overtreft. Waar de huidige generaties met chips nog steeds werkt met de keuze van 0 of 1 om alle rekensommen op te lossen, moet een supercomputer in staat zijn om voor een positie zowel een 1 als een 0 te kunnen gebruiken. Dit bijzondere verschijnsel komt uit de quantummechanica. Zonder op de wetenschappelijke achtergrond in te gaan, zou een dergelijke optie betekenen dat een computer meerdere berekeningen tegelijkertijd kan uitvoeren en derhalve vele malen steller is dat de bestaande computers die altijd berekeningen na elkaar moeten verrichten.

Twee verschillende paden

Google en IBM gebruik maken van supergeleiding. De temperatuur wordt dusdanig verlaagd dat elektriciteit geen weerstand meer ondervindt. Hierdoor kan bestaande technologie worden ingezet maar wel met een snelheid die extreem toeneemt ten opzichte van de snelste conventionele computer. Google melde in 2019 dat het bedrijf de suprematie op dit terrein had verworven toen een supercomputer van Google een vraagstuk kon oplossen waar iedere conventionele computer zich tot dusverre in had verslikt. Honeywell werkt met een andere technologie die wordt omschreven als ‘ion trapped’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opbouw van atomen voor het het bereiken van die superpositie waarbij een deeltje zowel een 1 als een 0 kan zijn. Tot op heden is deze technologie beduidend trager dan die van de concurrentie.

Wie maakt de minste fouten?

Hoewel Honeywell op het gebied van snelheid duidelijk achterloopt, is het bedrijf om die reden beslist nog niet kansloos in de strijd. De huidige quantumcomputers zijn al ongelooflijk snel maar ze maken ook veel fouten en dat is uiteraard ook iets wat voor de keuze uiterst belangrijk is. Op dat punt lijkt Honeywell een duidelijke voorsprong te hebben genomen. Ondanks dat deze trager is, wordt de quantumcomputer van Honeywell al in de praktijk gebruikt om voor de grote zakenbanken in de VS algoritmes na te rekenen. Top op heden worden geen beslissingen genomen uitsluitend op basis van deze rekenexercities, de uitkomsten worden daarna nogmaals met conventionele computers gecheckt.

Het moment dat een quantumcomputer daadwerkelijk wordt gebruikt voor beslissingen lijkt echter steeds dichterbij te komen. Voor de winnaar liggen de miljarden voor het oprapen. Als particuliere belegger kunt u kiezen wie van de drie er met de hoofdprijs vandoor gaat. De betrouwbare online brokers op deze site bieden u een uitgebreid assortiment in beleggingsproducten.


Populair bij online brokers