De nieuwe privacywet en de belegger 


Natuurlijk heeft u het ook gemerkt door het grote aantal mails dat u ontving. Vrijwel ieder bedrijf wenst u ervan te verzekeren dat men goed omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw privacy als het hoogste doel te beschouwen. Dat moet natuurlijk een achtergrond hebben en dat is de invoering van een nieuwe privacywet op 25 mei 2018 in Europa. Opmerkelijk is dat grote Amerikaanse bedrijven als Facebook en Apple voorlopig de nieuwe regels aan hun laars lijken te lappen en zich daardoor bloot lijken te stellen aan boetes die kunnen oplopen tot € 1 miljard. De algemene indruk bij de Amerikaanse experts is dan ook dat Europa volledig doorslaat met deze regelgeving en dat het een loden last zal worden voor innovatieve bedrijven. Beleggers zullen daar dan ook door worden getroffen.

Wat houdt de AVG eigenlijk in?

De Algemene Verordening gegevensbescherming is ontwikkeld omdat tot invoering hiervan op 25 mei 2018 elke lidstaat in Europa een eigen privacywet had. In Nederland werd gegevensbescherming geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Vaak waren de richtlijnen in Europa gebaseerd op de tijd dat internet nog veel minder ontwikkeld en verspreid was als momenteel het geval is.

In de AVG hebben organisaties veel meer verplichtingen als het aankomt op de verwerking van persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving gaat namelijk uit van een verantwoordingsplicht. De organisatie dient derhalve aan te tonen dat die zich aan de regels houdt.

De verantwoordingsplicht betekent in concreto dat organisaties met documenten moeten kunnen aantonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen om de privacy van degene waarvan ze persoonsgegevens verzamelen te waarborgen.

In bepaalde gevallen kan een organisatie verplicht worden om een data protection impact assessment door te voeren. Indien er grootschalig persoonsgegevens worden verwerkt, bestaat de verplichting een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Een concurrentienadeel in Europa

Omdat de AVG alle bedrijven, groot en klein, dwingt om extra kosten te maken om de persoonsgegevens te beschermen, zal dat vooral Europese bedrijven gaan treffen. Grotere Amerikaanse bedrijven hebben al duidelijk gemaakt deze regelgeving links te laten liggen en het is duidelijk dat ook de rest van de wereld zich hier niets aan gelegen zal laten liggen. Het is voor de belegger even afwachten hoe heet deze soep zal worden gegeten en welke bedrijven in Europa hierdoor het meest zullen worden geraakt. Het is zeker niet verstandig om de impact van deze maatregel te onderschatten.

Beleggen draait allemaal om het maken van de juiste keuzes. Heeft u al gekozen voor een van de betrouwbare online brokers op deze site?


Populair bij online brokers