De negatieve rente is een feit in Nederland


Miljoenen Nederlanders kregen de afgelopen week een brief van de ABNAMRO. Hierin werd optimistisch medegedeeld dat er geen negatieve rente op betaalrekeningen en spaarrekeningen tot € 2,5 miljoen zou worden berekend. Wie meer dan € 2,5 miljoen bij de bank aanhoudt, moet vanaf 1 april wel betalen voor dat genoegen. De negatieve rente op dergelijke tegoeden is bepaald op 0,5%. Nee, u leest het goed: het gaat meteen van 0 tot een 0,5% in dit geval, waarbij de banken jarenlang met veel cijfers achter de komma hebben gewerkt waar het om rente op tegoeden ging. Heel collegiaal besloot de ING ook een vergelijkbare stap te zetten, waarbij de grens voor negatieve rente op een saldo van € 1 miljoen werd bepaald. Het is nu beslist niet meer ondenkbaar dat ook kleinere tegoeden op termijn met negatieve rente zullen worden belast.

De bankkluizen in Duitsland zijn tot de nok gevuld

Ook de Duitse banken hebben last van de negatieve rente die de ECB berekent over overtollige saldi die de banken aanhouden. Volgens insiders heeft de ECB in 2019 ongeveer € 2 miljard in rekening gebracht voor ‘bewaarkosten’ van tegoeden van de ‘achterban’. Een methode om deze heffing te ontlopen is door de overschotten in de bankkluizen te persen. Die kluizen zijn inmiddels tot de nok toe gevuld met € 43 miljard. Dat is niet alleen veel gedoe maar kost ook extra verzekeringspremie. Ook in Duitsland krijgen de rijke klanten hiervoor de rekening gepresenteerd. Ook zoeken Duitse banken steeds meer naar lege kluisruimte over de grens en zal er naar verwachting meer kluisruimte worden gemaakt.

Beleggen als enig alternatief

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Alle betrouwbare online brokers op deze site informeren u daarover. Maar een spaartekening levert u geen rente meer op, binnenkort waarschijnlijk het tegendeel. Daarnaast is er inflatie en betaalt u Vermogensrendementsheffing voor tegoeden boven het vrijgestelde vermogen. Sparen betekent vandaag de dag dat u onherroepelijk op uw vermogen inteert en dit steeds sneller gaat. De meeste Nederlanders sparen in de eerste plaats voor een financiële reserve en daarboven op voor een appeltje voor de dorst in de toekomst. Er bestaan geen garanties voor beleggen, maar sinds de beurs bestaat, heeft beleggen op lange termijn altijd rendement opgebracht. Daarbij is spreiding en gezond verstand meestal voldoende om dit te bereiken. Sparen zal binnenkort wellicht tot het verleden behoren. Bent u dan klaar om te beleggen?


Populair bij online brokers