Buitenlandse boiler rooms hebben weinig te vrezen in Nederland


Begin 2017 liet de AFM een waarschuwing uitgaan aan beleggers en spaarders in Nederland over het aantal boiler rooms in ons land. Dit aantal lijkt toe te nemen en dan vaak vanuit Azië. Vooral de lage rente op spaarrekeningen lijkt criminelen te hebben aangespoord om op zoek te gaan naar de appeltjes voor de dorst die in ons land in zeer veel gezinnen te vinden zullen zijn. Misschien nog minder bekend met dit fenomeen lijkt het erop dat veel Nederlanders slachtoffer worden van deze extreme vorm van bedrog en misleiding. Bestaat er dan nog een kans iets van de verloren geldmiddelen terug te zien?

Moeilijk te bestrijden fraude

Naar aanleiding van de waarschuwing van de AFM ging de Volkskrant op onderzoek bij justitie om meer te weten te komen over de bestrijding van boiler rooms en de kansen voor gedupeerden om iets van hun verlies te kunnen goedmaken. De uitkomsten van het onderzoek waren – zoals verwacht – niet bepaald bemoedigend voor de slachtoffers. Na een aangifte van fraude door een buitenlandse boiler room wordt er door politie en justitie vaak niet eens overgegaan tot onderzoek of vervolging. De fraude wordt als te ingewikkeld gezien, vooral door de buitenlandse connecties. Bedrijven en personen die zich bezighouden met deze vorm van oplichting zijn vaak werkzaam in een ver buitenland. Samenwerking met plaatselijke autoriteiten is vaak niet mogelijk of in ieder geval moeizaam. Ook daar liggen de prioriteiten elders dan bij deze manier van bedrog, die ook nog eens moeilijk te bewijzen valt. Het aantal slachtoffers in ons land is ook niet echt bekend, omdat zowel AFM als politie en justitie denken dat veel mensen uit schaamte zich niet melden bij de autoriteiten. In 2016 werden door de AFM 22 nieuwe namen op de lijst met boiler rooms geplaatst, wellicht slechts het topje van een ijsberg.

Help boiler rooms te bestrijden

De meest eenvoudige manier om het verschijnsel van de boiler room te bestrijden, is natuurlijk om ervoor te zorgen dat deze manier van bedrog niet langer lonend is. Kies altijd voor een betrouwbare online broker en maak nooit geld over naar een bedrijf voordat u voldoende controle heeft uitgevoerd. Mocht u worden benaderd met voorstellen die u doen denken aan de werkwijze van een boilerroom, ga dan nooit op de voorstellen in. Maar als u deze contacten wel meldt, bestaat de kans dat u daarmee andere beleggers en spaarders een dienst kunt bewijzen. Mocht u toch slachtoffer zijn geworden, meld dit dan ook om diezelfde reden.


Populair bij online brokers