Brokers vroeger en nu


Voor de particuliere belegger is het landschap wat brokers betreft de afgelopen 15 jaar volledig veranderd. Vroeger werd bij een broker niet alleen de uitvoering van een order geregeld, ook hoorde daar vaak een rol van vertegenwoordiger en/of adviseur bij. Deze traditionele rol van de broker is eigenlijk alleen nog aan de orde bij institutionele beleggers, een particulier zal hier niet snel meer mee te maken krijgen. Alleen wanneer er sprake is van een zeer groot kapitaal wordt de rol van adviseur bij een broker nog wel eens gevraagd. De meeste particuliere beleggers zullen via een online broker op de beurs handelen.

Online brokers, snel en goedkoop

Door de opkomst van de online brokers zijn de kosten van het beleggen voor alle partijen enorm gedaald. De snelheid waarmee orders kunnen worden uitgevoerd is echter enorm gestegen, evenals het aantal producten dat ter beschikking is gekomen van de particuliere belegger. Omdat ook het aantal storingen op het internet is afgenomen door snellere media, is het risico om de broker niet online te kunnen bereiken zeer snel gedaald. In dit geval heeft de belegger dus in alle opzichten kunnen profiteren van de opkomst van de online broker. Ook de betrouwbaarheid is vaak eenvoudig vast te stellen door de registers van de toezichthouders op financieel gebied te checken. De eerdere wildgroei van kleine buitenlandse online brokers in ons land lijkt te zijn beteugeld. Voor de particuliere belegger die niet op zoek is naar advies over zijn beleggingen zijn online brokers een uitkomst door de snelheid, lage kosten en het grote aanbod in producten.

Online brokers, wat mag u verwachten?

De markt voor online brokers is snel volwassen geworden en de kinderziekten zijn in feite verdwenen. Bij de betrouwbare online brokers vindt u tegenwoordig professionele tools die tot een paar jaar geleden uitsluitend konden worden gebruikt door de professionele handel. Hierdoor kunt u door een aantal tools los te laten op uw keuze al gauw een beeld krijgen van de ontwikkeling die u kunt verwachten. Natuurlijk blijft de analyse van de uitkomsten iets dat uitsluitend de belegger zelf kan doen. Ook online brokers bieden uiteraard geen zeker positief rendement. Maar waar vroeger de kosten van handelen soms een aanzienlijk deel van het rendement opslokten, is het bij de moderne online broker mogelijk om tegen minimale kosten te handelen. Lage kosten en een grotere beschikbaarheid van bijvoorbeeld hefboomproducten maakt het ook voor de belegger met een klein kapitaal mogelijk goede rendementen te behalen. Maar lees altijd eerst de waarschuwingen!


Populair bij online brokers