Bijzondere beleggingsproducten: cat bonds 


Cat bonds; het is goed mogelijk dat u als particuliere belegger nog nooit heeft gehoord van deze bijzondere obligaties. Ze zijn bedoeld voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Het zijn obligaties die een rente geven van in het algemeen 5% of meer boven de normale marktrente en een looptijd hebben van een beperkt aantal jaren: in het algemeen 2 of 3. Het bijzondere aan deze cat bonds is dat de hoofdsom alleen wordt terugbetaald als een specifieke ramp zich in die periode niet heeft voorgedaan. Is er echter wel sprake van die catastrofe, dan gaat het geld naar de gedupeerden. De hoge rente gaat dus ook gepaard met een groot risico.

Pensioenfondsen zijn lyrisch

In deze tijd dat er voor institutionele beleggers maar weinig rente te halen valt op gewone obligaties, is dit een product dat vooralsnog met gejuich is ontvangen, al hebben een aantal bonds de laatste tijd ook klappen opgelopen.

Het idee voor de cat bonds is ontstaan na orkaan Andrew in 1992. De schade was destijds zo enorm dat vele verzekeringsmaatschappijen hier een behoorlijke dreun van hebben gekregen. Door de cat bonds zijn de gevolgen voor deze maatschappijen wat minder extreem bij een grote ramp. De cat bonds gelden dan ook vooral voor orkanen in de VS en vergelijkbare rampen. In Europa zijn er geen cat bonds uitgegeven.

Ook andere instanties hebben al gebruik gemaakt van dit fenomeen. Zo heeft de voetbalorganisatie FIFA in 2006 cat bonds uitgegeven op het risico dat het wereldkampioenschap voetbal niet door zou gaan. De omvang van de lening was $ 260 miljoen en de inschrijvers konden de rente incasseren, omdat het kampioenschap gewoon werd gehouden. Momenteel staan er cat bonds open voor $ 20 miljard. Dat bedrag is relatief laag ten opzichte van de totale markt, maar men verwacht een groei tot boven de $ 100 miljard.

Ook voor particuliere beleggers?

Experts zien de cat bonds als een goede belegging voor met name institutionele beleggers als onderdeel van een gespreide portefeuille. Als afzonderlijke belegging zijn de bonds te risicovol.  

Op de markt voor de bonds is gebleken dat die nauwelijks bewegen, totdat het orkaanseizoen in de VS aanbreekt. Bij andere mogelijke rampen loopt de koers in het algemeen steeds meer op naarmate de einddatum nadert. Maar de feitelijke handel is tijdens de looptijd zeer miniem.

Cat bonds zijn derhalve een product waarvoor er nooit een grote markt zal zijn. Het is echter zeker niet onmogelijk dat een dezer dagen een vermogensbank de bonds gebruikt voor een speciaal product voor particulieren. In dat geval heeft u via dit artikel al enige kennis daaromtrent kunnen vergaren.


Populair bij online brokers