Beleggersclubs dreigen banken voor de rechter te slepen


Het is niet langer ongebruikelijk dat gedupeerde particuliere beleggers op zoek gaan naar compensatie als de gekozen belegging niet goed afloopt. Eigenlijk mag het dan ook geen verbazing wekken dat er in de nasleep van het Wirecard fraudeschandaal de eerste rechtszaak tegen derden al lijkt op te doemen.

In 2019 werd er door Wirecard een obligatielening uitgegeven van € 500 miljoen. Ook veel particuliere beleggers in heel Europa hebben hierin belegd. Inmiddels lijkt wel duidelijk dat de kans dat er nog iets terug wordt gezien van de inleg maar zeer beperkt is. Organisaties van particuliere beleggers uit meerdere landen treden hierbij gezamenlijk op.

Hoe goed was het financieel onderzoek?

Inmiddels is volkomen duidelijk dat door frauduleuze handelingen de werkelijke cijfers van Wirecard waren verdoezeld. De fictieve balanspost van € 1.9 miljard die de ondergang van het bedrijf lijkt te worden, heeft immers ook een even grote verliespost uit de boeken gehouden. Het is logisch dat ook ten tijde van het uitgeven van de obligatielening grote verliezen waren weggepoetst.

Als begeleiders van de uitgifte van de lening hebben ING, Deutsche Bank en Crédit Agrigole ( ook ABNAMRO was zijdelings betrokken bij de lening)ongetwijfeld een financieel onderzoek gedaan naar Wirecard. De belangenorganisaties van de diverse particuliere beleggers willen inzage in de rapporten met betrekking tot dit onderzoek. Indien deze informatie niet wordt verstrekt of indien het onderzoek niet diepgravend genoeg lijkt te zijn geweest, zullen de beleggersclubs naar de rechter stappen om compensatie te krijgen voor hun verlies van de banken die ze hier voor verantwoordelijk achten.

Hoe ver gaat de zorgplicht van banken?

In Nederland zijn er reeds meerdere procedures geweest waarbij particuliere beleggers zich onvoldoende geïnformeerd voelden door een bank. De uitspraken waren wisselend, maar de zorgplicht van banken werd door enkele uitspraken wel verscherpt. In de Nederlandse situatie gaf de rechter in het algemeen de belegger gelijk indien een bank de klant niet voldoende had duidelijk gemaakt hoe complex een bepaald beleggingsproduct in elkaar stak. De kwestie bij Wirecard is principieel anders omdat de leningsvoorwaarden niet het probleem vormen. Zijn de banken mede verantwoordelijk omdat ze de fraude niet tijdig hebben ontdekt? Het is beslist interessant voor iedere particuliere belegger om deze kwestie verder te volgen,

Beleggen is niet zonder risico’s en dat staat ook vermeld op de sites van de betrouwbare online brokers op deze site. Maak uw keuzes weloverwogen en zorg altijd voor spreiding en bescherming.


Populair bij online brokers