Beleggers tevreden over online brokers


Beleggers zijn meer tevreden over online brokers dan over de grootbanken. Deze uitkomst van een groot onderzoek onder 12.000 beleggers van brokertarieven.nl is op zichzelf misschien niet zo verrassend. Maar de afstand die de online brokers hebben genomen ten opzichte van de grootbanken is dat wel. Veel meer dan een 6 zat er niet in voor onder meer ABN Amro, SNS en de Rabobank, terwijl de online brokers dicht in de buurt van de 8 kwamen in de totaalscore voor klanttevredenheid. Op sommige onderdelen kregen veel online brokers zelfs het predicaat goed of meer.

Online brokers scoren op alle punten beter

Het onderzoek van brokertarieven.nl heeft zich gericht op een viertal belangrijke punten: handelsmogelijkheden, handelssystemen, klantvriendelijkheid en koersinformatie. Op alle punten lijken de online brokers momenteel uit te lopen op de grootbanken. Het totaal van de vier scores werd als gemiddelde genomen voor de klanttevredenheid. In dit onderzoek werden de tarieven buiten beschouwing gelaten. Dat de grootbanken steeds meer de slag lijken te verliezen als het aankomt op de gunst van de particuliere belegger is uiteraard niet onlogisch. Beleggen is iets wat door het internet zodanig is veranderd dat alleen partijen die een duidelijke keuze hebben gemaakt om alles online te regelen een pakket kunnen aanbieden dat de moderne belegger kan behagen. De grootbanken hebben zich nog altijd niet echt kunnen herstellen van de klappen die hen werden toegebracht door hun online concurrenten op beleggingsgebied en hinken nog steeds op twee gedachten, naast het doe-het-zelf beleggen is er vaak ook nog een adviesafdeling zonder veel toegevoegde waarde.

Prijzenslag onder online brokers is volle gang.

Met name de grotere online brokers lijken steeds meer concurrentie te ondervinden van de gespecialiseerde online brokers op de Nederlandse markt. Voor de particuliere belegger betekent dit vaak dat hij bij de prijsvechter nog scherpere tarieven krijgt dan daarvoor. Er is enige tijd rust geweest op de markt nadat er een forse tarievenreductie is geweest, maar een aantal online brokers lijkt bereid te zijn een nieuwe prijzenslag te beginnen. Natuurlijk zullen de gespecialiseerde online brokers ook in deze slag meegaan. Voor particuliere beleggers is het zeker tegenwoordig dan ook zaak om alert te blijven en op het gebied van tarieven te blijven vergelijken. Wie nog steeds zijn beleggingen via een grootbank regelt, kan bijna op alle gebieden goedkoper en met meer mogelijkheden terecht bij een online broker. Zeker op het gespecialiseerde gebied van producten met hefboom zijn de grootbanken ver achtergebleven.


Populair bij online brokers