Beleggers moeten oppassen voor zombiebedrijven


Wereldwijd zijn er meer dan 40.000 bedrijven die genoteerd staan aan een beurs. Via de op deze site opgenomen betrouwbare, online brokers kunt u als particuliere belegger van vrijwel al deze ondernemingen aandelen kopen. Maar let op dat u geen zombiebedrijf kiest. Het predicaat zombie bedrijf is een officiële benaming door de koepelorganisatie van centrale banken: BIS. Deze organisatie waarschuwt voor het toegenomen aantal zombies.

Wat is een zombiebedrijf?

De BIS noemt een bedrijf een zombie als deze eigenlijk niet voldoende winst maakt om de rentebetalingen te kunnen voldoen. Dat geldt niet voor start-ups die nog in de ontwikkelingsfase verkeren maar het predicaat wordt alleen gegeven als het bedrijf al minstens 10 jaar bestaat. Indien een onderneming niet in staat is om aan de renteverplichtingen te voldoen, lijkt een faillissement niet meer ver weg, maar door de lage rente in het westen weten veel bedrijven toch door te modderen. Volgens BIS kan ongeveer 12% van alle bedrijven in westerse landen momenteel als zombie worden gekwalificeerd. Het is niet bekend hoeveel beursbedrijven daartoe worden gerekend, naar verwachting is dit percentage echter veel lager.

Omvang leveraged loans is flink toegenomen

Een andere teken dat het niet goed zit met deel van de schuldenpositie van een deel van de westerse bedrijven blijkt uit de toename van de leveraged loans. Dit zijn riskante leningen waarvan de terugbetaling in gevaar zal komen als de rente flink stijgt. Experts schatten dat wereldwijd het bedrag aan dit soort leningen is opgelopen tot het recordbedrag van € 1.400 miljard. Deze leningen zijn beslist niet allemaal verstrekt aan zombie bedrijven. Een groot deel is opgenomen door bedrijven die van de beurs zijn gehaald door investeringsmaatschappijen en daarbij volgestopt zijn met leningen. Deze bedrijven lopen grote risico’s bij een rentestijging die fors is. Meestal is het dekkingspercentage voor rentebetalingen niet voldoende voor rentecondities die 10 jaar geleden nog standaard waren.

Financiële analyse biedt uitkomst

Omdat alle beursbedrijven regelmatig hun financiële positie moeten toelichten, is het altijd mogelijk om de dekkingsratio’s te berekenen. Een groot deel van de beursbedrijven wordt ook zeer regelmatig gevolgd door analisten die ook deze ratio’s checken. Er is echter ook een aantal zeer kleine beursbedrijven die geen aandacht krijgen in de financiële wereld of pers. Indien u als particuliere belegger ook dergelijke kleinere bedrijven (ook wel small caps) in uw portefeuille opneemt, is extra aandacht voor de financiële verslagen beslist aan te bevelen. Ook beleggen in leveraged loans vraagt extra financiële analyse.


Populair bij online brokers