Beleggen in Aramco?


De op deze site genoemde betrouwbare online brokers bieden een groot aantal beleggingsproducten en op korte termijn zal u daar ook Saudi Aramco tussen aantreffen. De keuze lijkt te zijn gemaakt om het Saudische staatsoliebedrijf naar de beurs te brengen. Hoewel de cijfers niet openbaar zijn, heeft het bedrijf in 2018 naar verluidt een netto winst gemaakt van $ 100 miljard. Ook zou het de bedoeling zijn om jaarlijks $ 75 miljard aan dividend uit te betalen. Dat zijn cijfers die geen enkel ander beursbedrijf kan benaderen. Bij de beursgang wil Aramco ook meteen het grootste beursbedrijf in waarde worden dat de wereld kent. Hoewel er slechts een zeer miniem percentage van tussen de 1 en 2 % in eerste instantie wordt uitgegeven, hoopt men op een totale waardering voor het bedrijf tussen de $ 1.500 en $ 2.000 miljard.

De sterke punten van Aramco

Het bedrijf pompt iedere dag 10 miljoen vaten olie op en is daarmee de grootste olieproducent ter wereld. Er zijn bewezen reserves van ongeveer 250 miljard vaten olie. Olie is nergens anders ter wereld zo eenvoudig te winnen als in Saudi-Arabië. Elders worden in de diepzee enorme technische prestaties geleverd of moet tegen ijzige klimaat omstandigheden worden gevochten om olie te winnen. Voor Aramco is het genoeg om een stok in de woestijn te steken om olie te vinden en te exploiteren zegt men wel eens cynisch. Het bedrijf heeft daarmee beleggers veel zekerheid te bieden als het op het financiële plaatje aankomt. Zonder veel productiekosten te hoeven maken kan het bedrijf ook bij een veel lagere olieprijs de winst garanderen.

De zwakke punten van Aramco

De enorme opbrengsten van het bedrijf zijn ook nodig om een extreem dure koninklijke familie te onderhouden en de elite in het land tevreden te houden. Ook worden de defensie uitgaven betaald van de olie-inkomsten. De machtsstrijd in het Midden-Oosten tussen Iran en Saudi-Arabië wordt ook met olie dollars uitgevochten. De drone aanval op de olievelden van Aramco heeft de productie niet echt onder druk gezet, maar wel duidelijk gemaakt dat het gebied kwetsbaar is. Ook is er veel kritiek op het regime in het land. De koninklijke familie regeert met ijzeren vuist alsof de middeleeuwen nog niet zijn verstreken. Dat resulteert in een schatrijke elite en een bevolking die niet echt profiteert van de enorme rijkdommen. Een explosief geheel dat in dit gebied wel vaker heeft gezorgd voor revolutie en oorlog. Aramco is daarmee beslist geen 100% safe belegging.


Populair bij online brokers