Beleggen en de Big Mac


In april 2017 vierde de Big Mac de vijftigste verjaardag. Er zijn maar weinig producten die zo bekend zijn en tevens overal ter wereld worden verkocht en gemaakt. Natuurlijk is het product redelijk eenvoudig en het broodje hamburger wordt overal ter wereld op vergelijkbare manier samengesteld en ter plaatse gefabriceerd. Dat zou dus ook moeten inhouden dat de prijs overal ter wereld ongeveer hetzelfde zou moeten zijn. Om te kunnen vergelijken of dit inderdaad het geval is, bestaat sinds 1980 de Big Mac index.

Is de index betrouwbaar?

Door te vergelijken wat een Big Mac in dollars in de Verenigde Staten kost en dat af te zetten tegen de prijs in een ander land kan de over- of onderwaardering van de plaatselijke munt ten opzichte van de dollar worden bepaald. Gebleken is dat de index inderdaad een grote mate van betrouwbaarheid heeft. Dat is niet zo gek omdat McDonald’s de producten voor de Big Mac altijd lokaal inkoopt en uiteraard ook van lokale arbeidskrachten gebruik maakt. Hierdoor geeft de prijs van de Big Mac een aardige doorsnede van het prijsniveau in een bepaald land. Het blijkt dan ook dat de koersen zich in de loop van de tijd conform de index gaan bewegen. Niet alle onder- of overwaardering zal op korte termijn verdwijnen, maar in de loop van de tijd komen de koersen wel degelijk uit ten opzichte van de dollar zoals het op basis van de Big Mac index zou moeten zijn. Het is dan ook niet voor niets dat de Economist het volgende schrijft over deze index: ‘a more fun way to understand exchange rates than textbooks’.

Kan het nog beter?

Voor veel economen is de index op deze manier te eenvoudig en er is terechte kritiek. Als de vergelijking wordt gebruikt voor minder ontwikkelde landen stuit de vergelijking op een probleem. Zo zal een Big Mac in Frankrijk in verhouding duurder zijn dan bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Een werknemer in Frankrijk kost nu eenmaal meer per uur dan die in Zuid-Afrika. Om dit soort problemen weg te nemen is er ook Adjusted Index. Hierin wordt het verschil voor het bnp per persoon gecorrigeerd ten opzichte van de originele index. De Big Mac index wordt tweemaal per jaar gepubliceerd door de Economist. Als de voorspellende waarde van de index wordt losgelaten op de euro-/dollarkoers, dan ligt het in de verwachting dat beide munten pariteit zullen bereiken. Gelooft u in de Big Mac voor meer dan alleen een snelle hap?


Populair bij online brokers